Atso Adson

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
5649 3197
Kutsetunnistuse nr:
167412
Kehtiv kuni:
11.04.2024
Ühistu
Valgamaa Metsaühistu
Spetsialiseerumine
Metsakahjustused
Metsataimede kasvatamine
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Ohutustehnika ja töökaitse
Natura 2000
Metsakaitse
Toetused
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsaparandus
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsatööde tehnoloogiad
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsauuenduse hooldamine
Uuendamine ja metsastamine
Metsamajandamiskava
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsanduslikud õigusaktid
Alustavale metsaomanikule
Maakond
Viljandi maakond
Tartu maakond
Valga maakond
Võru maakond