Atso Adson

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
5649 3197
Kutsetunnistuse nr:
167412
Kehtiv kuni:
11.04.2024
Maakond
Võru maakond
Valga maakond
Tartu maakond
Viljandi maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsanduslikud õigusaktid
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsamajandamiskava
Uuendamine ja metsastamine
Metsauuenduse hooldamine
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsatööde tehnoloogiad
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsaparandus
Metsakahjustused
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Toetused
Metsakaitse
Natura 2000
Ohutustehnika ja töökaitse
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Metsataimede kasvatamine
Ühistu
Valgamaa Metsaühistu