Atso Adson

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
5649 3197
Kutsetunnistuse nr:
167412
Kehtiv kuni:
11.04.2024
Maakond
Tartu maakond
Valga maakond
Viljandi maakond
Võru maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsakahjustused
Metsakaitse
Metsamajandamiskava
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Metsanduslikud õigusaktid
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Metsaparandus
Metsataimede kasvatamine
Metsatööde tehnoloogiad
Metsauuenduse hooldamine
Natura 2000
Ohutustehnika ja töökaitse
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Raiete põhimõtted ja meetodid
Toetused
Uuendamine ja metsastamine
Ühistu
Valgamaa Metsaühistu