Enn Tomson

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
511 5728
E-mail:
Kutsetunnistuse nr:
037597
Kehtiv kuni:
26.11.2018
Maakond
Valga maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsanduslikud õigusaktid
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsamajandamiskava
Uuendamine ja metsastamine
Metsauuenduse hooldamine
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsatööde tehnoloogiad
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsaparandus
Metsakahjustused
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Toetused
Metsakaitse
Natura 2000
Ohutustehnika ja töökaitse
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Metsataimede kasvatamine
Ühistu
Valgamaa Erametsaühing