Harry Pütsepp

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
5077623
Kutsetunnistuse nr:
086780
Kehtiv kuni:
12.01.2019
Maakond
Jõgeva maakond
Tartu maakond
Spetsialiseerumine
Metsamajandamiskava
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsatööde tehnoloogiad
Metsauuenduse hooldamine
Raiete põhimõtted ja meetodid
Uuendamine ja metsastamine
Ühistu
Vooremaa Metsaühistu MTÜ