Kadri-Aija Viik

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
5167650
Kutsetunnistuse nr:
176595
Kehtiv kuni:
15.11.2026
Ühistu
Ühinenud Metsaomanikud MTÜ
Spetsialiseerumine
Metsakahjustused
Metsataimede kasvatamine
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Ohutustehnika ja töökaitse
Natura 2000
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Pärandkultuur
Vääriselupaik
Metsakaitse
Toetused
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsaparandus
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsatööde tehnoloogiad
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsauuenduse hooldamine
Uuendamine ja metsastamine
Metsamajandamiskava
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsanduslikud õigusaktid
Alustavale metsaomanikule