Kaido Humal

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
53059455
Kutsetunnistuse nr:
155684
Kehtiv kuni:
20.04.2025
Ühistu
Saaremaa Metsaühing MTÜ
Spetsialiseerumine
Metsaparandus
Ohutustehnika ja töökaitse
Natura 2000
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Pärandkultuur
Vääriselupaik
Metsakaitse
Toetused
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsakahjustused
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsatööde tehnoloogiad
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsauuenduse hooldamine
Uuendamine ja metsastamine
Metsamajandamiskava
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsanduslikud õigusaktid
Alustavale metsaomanikule
Maakond
Saare maakond

 

Haridus: kõrgem – metsamajanduse insener;
sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 ja kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9000 juhtaudiitor (sertifikaadid EA2/06/EN/223; LA2/04/EN/8792) ja atesteeritud metsakonsulent (kutsetunnistuse nr. 155684).

Töökogemus:
1988-1997 – Leisi Metskonna metsaülem;
1997-2008 RMK Lääne regiooni juhataja asetäitja, seejärel RMK siseaudiitor ning siis keskkonna- ja kvaliteedispetsialist;
2008- Metrin Konsultatsioonid OÜ tegevjuht ja metsakonsulent;
2012- MTÜ Saaremaa Metsaühing juhatuse liige
2013- tulundusühistu Saaremaa Metsaühistu juhatuse liige.