Kaido Humal

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
53059455
Kutsetunnistuse nr:
155684
Kehtiv kuni:
20.04.2025
Maakond
Saare maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsanduslikud õigusaktid
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsamajandamiskava
Uuendamine ja metsastamine
Metsauuenduse hooldamine
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsatööde tehnoloogiad
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsaparandus
Metsakahjustused
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Toetused
Metsakaitse
Vääriselupaik
Pärandkultuur
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Natura 2000
Ohutustehnika ja töökaitse
Ühistu
Saaremaa Metsaühing MTÜ

 

Haridus: kõrgem – metsamajanduse insener;
sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 ja kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9000 juhtaudiitor (sertifikaadid EA2/06/EN/223; LA2/04/EN/8792) ja atesteeritud metsakonsulent (kutsetunnistuse nr. 155684).

Töökogemus:
1988-1997 – Leisi Metskonna metsaülem;
1997-2008 RMK Lääne regiooni juhataja asetäitja, seejärel RMK siseaudiitor ning siis keskkonna- ja kvaliteedispetsialist;
2008- Metrin Konsultatsioonid OÜ tegevjuht ja metsakonsulent;
2012- MTÜ Saaremaa Metsaühing juhatuse liige
2013- tulundusühistu Saaremaa Metsaühistu juhatuse liige.