Kalev Jaanson

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
5226485
Kutsetunnistuse nr:
176593
Kehtiv kuni:
15.11.2026
Spetsialiseerumine
Metsakahjustused
Metsataimede kasvatamine
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Ohutustehnika ja töökaitse
Natura 2000
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Metsakaitse
Toetused
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsaparandus
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsatööde tehnoloogiad
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsauuenduse hooldamine
Uuendamine ja metsastamine
Metsamajandamiskava
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsanduslikud õigusaktid
Alustavale metsaomanikule
Maakond
Järva maakond
Lääne-Viru maakond
Ida-Viru maakond
Jõgeva maakond