Kalev Jaanson

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
5226485
Kutsetunnistuse nr:
176593
Kehtiv kuni:
15.11.2026
Maakond
Jõgeva maakond
Ida-Viru maakond
Lääne-Viru maakond
Järva maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsanduslikud õigusaktid
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsamajandamiskava
Uuendamine ja metsastamine
Metsauuenduse hooldamine
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsatööde tehnoloogiad
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsaparandus
Metsakahjustused
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Toetused
Metsakaitse
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Natura 2000
Ohutustehnika ja töökaitse
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Metsataimede kasvatamine