Kalev Kittus

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
5159291
Kutsetunnistuse nr:
115983
Kehtiv kuni:
7.11.2021
Maakond
Jõgeva maakond
Ühistu
Palamuse Metsaselts