Lembit Uuk

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
528 4031
Kutsetunnistuse nr:
103721
Kehtiv kuni:
10.08.2020
Maakond
Kogu Eesti
Põlva maakond
Tartu maakond
Valga maakond
Võru maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsakahjustused
Metsakaitse
Metsamajandamiskava
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Metsaparandus
Metsatööde tehnoloogiad
Metsauuenduse hooldamine
Natura 2000
Ohutustehnika ja töökaitse
Pärandkultuur
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Raiete põhimõtted ja meetodid
Toetused
Uuendamine ja metsastamine
Ühistu
Metsanduse Arendamise Ühing