Lembit Uuk

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
528 4031
Kutsetunnistuse nr:
103721
Kehtiv kuni:
10.08.2020
Maakond
Põlva maakond
Võru maakond
Valga maakond
Tartu maakond
Kogu Eesti
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsamajandamiskava
Uuendamine ja metsastamine
Metsauuenduse hooldamine
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsatööde tehnoloogiad
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsaparandus
Metsakahjustused
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Toetused
Metsakaitse
Pärandkultuur
Natura 2000
Ohutustehnika ja töökaitse
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Ühistu
Metsanduse Arendamise Ühing