Margus Biene

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
502 7848
Kutsetunnistuse nr:
188873
Kehtiv kuni:
27.10.2027
Ühistu
Minu Mets MTÜ
Spetsialiseerumine
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Ohutustehnika ja töökaitse
Natura 2000
Metsakaitse
Toetused
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsakahjustused
Metsaparandus
Metsatööde tehnoloogiad
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsauuenduse hooldamine
Metsamajandamiskava
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsanduslikud õigusaktid
Alustavale metsaomanikule
Maakond
Järva maakond