Meelis Matkamäe

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
5054383
Kutsetunnistuse nr:
168501
Kehtiv kuni:
23.05.2026
Maakond
Lääne-Viru maakond
Järva maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsamajandamiskava
Uuendamine ja metsastamine
Metsauuenduse hooldamine
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsatööde tehnoloogiad
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsaparandus
Metsakahjustused
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Toetused
Metsakaitse
Natura 2000
Ohutustehnika ja töökaitse
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Metsataimede kasvatamine
Ühistu
Rakvere Metsaühistu