Meelis Matkamäe

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
5054383
Kutsetunnistuse nr:
168501
Kehtiv kuni:
23.05.2026
Ühistu
Rakvere Metsaühistu
Spetsialiseerumine
Metsaparandus
Metsataimede kasvatamine
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Ohutustehnika ja töökaitse
Natura 2000
Metsakaitse
Toetused
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsakahjustused
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsatööde tehnoloogiad
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsauuenduse hooldamine
Uuendamine ja metsastamine
Metsamajandamiskava
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Alustavale metsaomanikule
Maakond
Järva maakond
Lääne-Viru maakond