Meelis Matkamäe

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
5054383
Kutsetunnistuse nr:
168501
Kehtiv kuni:
23.05.2026
Maakond
Lääne-Viru maakond
Järva maakond
Spetsialiseerumine
Metsatööde tehnoloogiad
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsaparandus
Metsakahjustused
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Toetused
Metsakaitse
Alustavale metsaomanikule
Natura 2000
Ohutustehnika ja töökaitse
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Metsamajandamiskava
Metsataimede kasvatamine
Uuendamine ja metsastamine
Metsauuenduse hooldamine
Raiete põhimõtted ja meetodid
Ühistu
Rakvere Metsaühistu