Raldo Lorits

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
5201837
Kutsetunnistuse nr:
077042
Kehtiv kuni:
14.01.2018
Maakond
Jõgeva maakond
Ida-Viru maakond
Lääne-Viru maakond
Tartu maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsanduslikud õigusaktid
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsamajandamiskava
Uuendamine ja metsastamine
Metsauuenduse hooldamine
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsatööde tehnoloogiad
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsaparandus
Metsakahjustused
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Metsakaitse
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Natura 2000
Ohutustehnika ja töökaitse
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Ühistu
Virumaa Metsaühistu

Olen lõpetanud Luua Metsanduskooli 2005 aastal Puidukaubanduse eriala. Alatesaastast  2012 omandan kaugõppes bakalaureuse kraadi metsamajanduse erialal Eesti Maaülikoolis . Konsulendina nõustan inimesi alates aastast 2009. Minu poole võib pöörduda julgesti nii suurte kui väikeste küsimuste korral.