Rünno Viir

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
513 8384
Kutsetunnistuse nr:
126787
Kehtiv kuni:
14.11.2022
Maakond
Lääne-Viru maakond
Saare maakond
Pärnu maakond
Harju maakond
Lääne maakond
Rapla maakond
Järva maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsanduslikud õigusaktid
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsamajandamiskava
Uuendamine ja metsastamine
Metsauuenduse hooldamine
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsatööde tehnoloogiad
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsaparandus
Metsakahjustused
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Toetused
Metsakaitse
Vääriselupaik
Pärandkultuur
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Natura 2000
Ohutustehnika ja töökaitse
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Metsataimede kasvatamine
Ühistu
Eesti Metsaühistu MTÜ