Tiit Kosenkranius

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
523 0932
Kutsetunnistuse nr:
163832
Kehtiv kuni:
24.11.2025
Maakond
Pärnu maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsanduslikud õigusaktid
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsamajandamiskava
Uuendamine ja metsastamine
Metsauuenduse hooldamine
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsatööde tehnoloogiad
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsaparandus
Metsakahjustused
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Toetused
Vääriselupaik
Pärandkultuur
Ohutustehnika ja töökaitse
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Ühistu
Ühinenud Metsaomanikud MTÜ