Tiit Kosenkranius

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
523 0932
Kutsetunnistuse nr:
163832
Kehtiv kuni:
24.11.2025
Ühistu
Ühinenud Metsaomanikud MTÜ
Spetsialiseerumine
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Ohutustehnika ja töökaitse
Pärandkultuur
Vääriselupaik
Toetused
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsakahjustused
Metsaparandus
Metsatööde tehnoloogiad
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsauuenduse hooldamine
Uuendamine ja metsastamine
Metsamajandamiskava
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsanduslikud õigusaktid
Alustavale metsaomanikule
Maakond
Pärnu maakond