Ülle Kuldkepp

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
522 7000
Kutsetunnistuse nr:
139184
Kehtiv kuni:
13.11.2023
Ühistu
Viljandimaa Metsaselts MTÜ
Spetsialiseerumine
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Ohutustehnika ja töökaitse
Natura 2000
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Pärandkultuur
Vääriselupaik
Metsakaitse
Toetused
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Metsakahjustused
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsatööde tehnoloogiad
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsauuenduse hooldamine
Uuendamine ja metsastamine
Metsamajandamiskava
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsanduslikud õigusaktid
Alustavale metsaomanikule
Maakond
Järva maakond
Viljandi maakond
Pärnu maakond
Valga maakond

Omandasin metsandusliku kõrghariduse EPA-s (1978-1983). Erametanduse konsulent olen aastast 2000. Olen MTÜ Viljandimaa Metsaseltsi asutajaliige. Lisaks kõigele muule on minu tugevaks küljeks nõustamisel: kaitsealuste metsade majandamine, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja kogu seadusandlus, mis on seotud metsade majandamisega. Olen nõus vajadusel nõustama kogu Eestis.