Ülle Kuldkepp

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
522 7000
Kutsetunnistuse nr:
139184
Kehtiv kuni:
13.11.2023
Maakond
Valga maakond
Pärnu maakond
Viljandi maakond
Järva maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsanduslikud õigusaktid
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsamajandamiskava
Uuendamine ja metsastamine
Metsauuenduse hooldamine
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsatööde tehnoloogiad
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsakahjustused
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Toetused
Metsakaitse
Vääriselupaik
Pärandkultuur
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Natura 2000
Ohutustehnika ja töökaitse
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Ühistu
Viljandimaa Metsaselts MTÜ

Omandasin metsandusliku kõrghariduse EPA-s (1978-1983). Erametanduse konsulent olen aastast 2000. Olen MTÜ Viljandimaa Metsaseltsi asutajaliige. Lisaks kõigele muule on minu tugevaks küljeks nõustamisel: kaitsealuste metsade majandamine, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja kogu seadusandlus, mis on seotud metsade majandamisega. Olen nõus vajadusel nõustama kogu Eestis.