Ülo Kuusik

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
516 9682
Kutsetunnistuse nr:
075223
Kehtiv kuni:
14.10.2017
Maakond
Põlva maakond
Tartu maakond
Valga maakond
Võru maakond
Spetsialiseerumine
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Metsakahjustused
Metsamajandamiskava
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Metsaparandus
Natura 2000
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Raiete põhimõtted ja meetodid
Toetused
Uuendamine ja metsastamine
Ühistu
Tartu Jahimeeste Metsaselts