Valdur Hüvato

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
5096206
Kutsetunnistuse nr:
115979
Kehtiv kuni:
07.11.2021
Maakond
Harju maakond
Järva maakond
Lääne-Viru maakond
Rapla maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Metsakahjustused
Metsakaitse
Metsamajandamiskava
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Metsanduslikud õigusaktid
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Metsaparandus
Metsataimede kasvatamine
Metsatööde tehnoloogiad
Metsauuenduse hooldamine
Natura 2000
Ohutustehnika ja töökaitse
Pärandkultuur
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Raiete põhimõtted ja meetodid
Toetused
Uuendamine ja metsastamine
Vääriselupaik
Ühistu
Metsahuviliste Selts
Visa Metsaühistu