Valdur Hüvato

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
5096206
Kutsetunnistuse nr:
115979
Kehtiv kuni:
07.11.2021
Maakond
Lääne-Viru maakond
Harju maakond
Rapla maakond
Järva maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsanduslikud õigusaktid
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsamajandamiskava
Uuendamine ja metsastamine
Metsauuenduse hooldamine
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsatööde tehnoloogiad
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsaparandus
Metsakahjustused
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Toetused
Metsakaitse
Vääriselupaik
Pärandkultuur
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Natura 2000
Ohutustehnika ja töökaitse
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Metsataimede kasvatamine
Ühistu
Metsahuviliste Selts
Visa Metsaühistu