Veljo Kütt

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
504 8876
Kutsetunnistuse nr:
89732
Kehtiv kuni:
04.05.2022
Maakond
Harju maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsamajandamiskava
Metsanduslikud õigusaktid
Natura 2000
Toetused
Ühistu
Arved Viirlaiu Põhja-Eesti Metsaühistu