Atso Adson

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
5649 3197
Kutsetunnistuse nr:
167412
Kehtiv kuni:
11.04.2024
Maakond
Viljandi maakond
Võru maakond
Valga maakond
Tartu maakond
Spetsialiseerumine
Uuendamine ja metsastamine
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Metsauuenduse hooldamine
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsataimede kasvatamine
Metsatööde tehnoloogiad
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsaparandus
Metsakahjustused
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Alustavale metsaomanikule
Toetused
Metsakaitse
Metsanduslikud õigusaktid
Natura 2000
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsamajandamiskava
Ohutustehnika ja töökaitse
Ühistu
Valgamaa Metsaühistu