Looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetus

Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetuse eesmärk on ökoloogilise seisundi säilitamine ja parandamine ning erametsaomanikule piirangute järgimise tõttu saamata jääva tulu kompenseerimine.

Toetust on võimalik 2023. aastal taotleda alates 4. aprillist kuni 2. maini