Metsa uuendamise toetus

Toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud.

Metsa istutamist ja maapinna ettevalmistamist toetatakse samal metsamaal ühe korra. Metsauuenduse hooldamiseks saab toetust küsida rajamise aastal ja kolmel järgneval aastal, üks kord kalendriaastas.

Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist.

Toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 1. juuli 2022. Täpsem info siit.