Kasulik ja huvitav

Maa-ameti kaardiserver
Natura 2000 metsaalade kaart
Metsaregister
E-metsateatis
Keskkonnaregistri avalik teenus
PRIA põllumassiivi register
Puidumõõtmise ümarlaud
Metsandussõnastik
Veebis
Lae arvutisse

Uudised

Eesti metsanduse infovärav www.metsainfo.ee
Keskkonnauudiste portaal Roheline Värav www.greengate.ee
Keskkonnaveeb www.keskkonnaveeb.ee
Maaleht www.maaleht.ee
Eesti Mets http://www.loodusajakiri.ee/eesti_mets/
Eesti Loodus www.eestiloodus.ee
SA ERAMETSAKESKUS UUDISTE LISTIGA SAAB LIITUDA SIIN!

Riiklikud asutused

Keskkonnaamet www.keskkonnaamet.ee

Riigiasutus, mis viib ellu riigi keskkonnakasutuse ja looduskaitsega seonduvaid ülesandeid. Asutuse metsanduse spetsialistid menetlevad metsateatisi, teostavad metsakaitseekspertiise ning annavad informatsiooni metsataimede ja -seemnete päritolu kohta.

Kultiveerimismaterjali tootmise tegevusloa omanikud seisuga 01.01 2011 siin.

Keskkonnaagentuur www.keskkonnainfo.ee

Riigiasutus, mille tegevusvaldkond on usaldusväärsete ja võrreldavate keskkonnaalaste andmete kogumine, töötlemine, analüüsimine, avalikustamine ja asjaomaste andmekogude pidamine.

Tegevusloaga metsakorraldusettevõtete registrit vaata siit!

Keskkonnainspektsioon www.kki.ee

Riigiasutus, mis koordineerib ja teostab järelvalvet looduskeskkonna ja -varade kasutamise üle, kohaldades seaduses ettenähtud juhtudel riikliku sunni vahendeid.

Valvetelefonile 1313 saab edastada teateid keskkonnareostuste ja keskkonnaalaste õigusrikkumiste kohta.

Maa-amet www.maaamet.ee

Riigiasutus, mille ülesandeks on katastriüksuste registreerimine, maakasutusõiguste ja kitsenduste registreerimine ning maa hindamiseks vajalike andmete kogumine ja töötlemine. Metsaomanik leiab geoportaali kaardiserverite kaudu infot oma metsamaa kohta.

Metsaregistri avalik veebiteenus siin.

Maa-ameti kaardirakendused http://xgis.maaamet.ee/

Põllumajandusamet http://www.pma.agri.ee/

Riigiasutus, mille tegevusvaldkonnaks on maaparanduse, taimetervise, taimekaitse, seemne ja taimse paljundusmaterjali, sordikaitse, väetise, mahepõllumajanduse, tuulekaera tõrje ja aiandustoodete valdkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud ülesannete täitmine ja riikliku järelevalve teostamine.

Taimetervise register siin.

Taimne paljundusmaterjal siin.

Puit ja puidust pakkematerjali nõuded siin.

RMK (Riigimetsa Majandamise Keskus) www.rmk.ee

Riigitulundusettevõte, kes hoiab, kasvatab ja majandab Eesti riigimetsa.

Keskkonnaministeerium www.envir.ee

Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, Eesti
Tel 6262 802 faks 6262 801
e-post: min@ekm.envir.ee

Tööaeg:
Esmaspäevast neljapäevani 8.00-17.00
Reedeti 8.00-15.45

Põllumajandusministeerium www.agri.ee

Lai tn 39 / Lai tn 41, 15056 Tallinn
Tel. 625 6101 Faks: 625 6200
e-post: pm@agri.ee

Sihtasutused ja toetused

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) www.pria.ee

Riigiasutus, mille ülesandeks on riiklike toetuste ning Euroopa Liidu toetuste andmise korraldamine, põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine.

PRIA metsandustoetuste kohta info siin.

Keskkonnainvesteeringute Keskus SA www.kik.ee

Sihtasutus, mille ülesandeks on rahastada erinevaid keskkonnaprojekte ning rakendada rohelist investeerimisskeemi (CO2 kvoodimüük ja toetuste vahendamine). Samuti on KIKist võimalik taotleda sihtotstarbelist keskkonnalaenu soovitud projekti elluviimiseks.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus www.eas.ee

Sihtasutus, mille ülesandeks on edendada ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

Maakondlike arenduskeskuste infovärav mak.eas.ee

Maaelu Edendamise Sihtasutus www.mes.ee

Sihtasutuse ülesanded on maapiirkonna majandusliku ettevõtluse arendamine läbi võlakohustuste tagamise, laenamise, toetuste andmise ja maaelu maine kujundamise.

Maamajanduse teabe levitamine maaettevõtjale ja konsulendile www.pikk.ee kaudu.

Metsa Hoiu-Laenuühistu www.metsaraha.ee

Tulundusühistu tegeleb oma liikmete raha hoiustamisega, liikmetele laenu andmisega, laenuressursi vahendamisega ja klientide nõustamisega majandusküsimustes.

Seltsid ja ühingud

Eesti Metsaselts www.metsaselts.ee

MTÜ koondab metsandustöötajaid ja metsandushuvilisi. Metsaselts korraldab Metsanädalat ja Visioonikonverentsi.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit www.emtl.ee

MTÜ ülesandeks on aidata kaasa puidu laialdasele kasutamisele Eestis, mõjutada Eesti metsa- ja puidutööstussektori konkurentsitegurite arengut ning sektori panuse kasvu ühiskonda.

Eesti Metsaüliõpilaste Selts www.emeus.ee

MTÜ eesmärgiks on koondada metsandustudengeid, et rääkida kaasa ühiskonna protsessides õppe- ja teadustööd arendavate projektide ning heakorratööde kaudu.

Eestimaa Looduse Fond www.elfond.ee

ELFi tegevuse eesmärgiks on loodusliku mitmekesisuse säilitamine Eestis ja maailmas koostöös üksikisikute, ettevõtete, organisatsioonide ja riigiasutustega.

Eestimaa Talupidajate Keskliit www.taluliit.ee

MTÜ ühendab Eestis registreeritud talupidajate liitusid, maamajanduslikke huvi-, erialaseltse ja -liitusid ning keskühistuid.
Metsanduskoolid ja haridus
Eesti Maaülikool www.emu.ee
Luua Metsanduskool www.luua.edu.ee
Pärnumaa Kutsehariduskooli Voltveti Koolituskeskus www.hariduskeskus.ee/

Võrumaa Kutsehariduskeskus http://www.vkhk.ee/

Maakohtute kinnistusosakonnad

Harju Maakohtu Tallinna linna ja Harjumaa kinnistusjaoskondPärnu mnt. 142, 11317 Tallinn
Üldtelefon: 6636967
Kantselei juhataja: 6636966
faks: 6637015
E-post: talka.info@kohus.eeDigitaalallkirjastatud kinnistamisdokumendid esitada: harjuko.digidok@kohus.ee
Vastuvõtuajad:
E–R 9.00–16.0
Harju Maakohtu pärimisregisterPärnu mnt 142, 11317, Tallinn
Telefon: 6636901
Faks: 6636900
E-post: laine.varend@kohus.ee
Viru Maakohtu Ida-Viru, Kohtla-Järve ja Narva kinnistusjaoskonnadNarva mnt 11, 41598 Jõhvi
Üldtelefon 33 73 870, 3363727
Faks: 33 63702
E-post: viruka.info@kohus.ee
Digitaalallkirjastatud kinnistamisdokumendid esitada:
Vastuvõtuajad:
E, K 12.00–16.00
T, N 09.00–13.00
Viru Maakohtu Lääne-Viru kinnistusjaoskondPikk 32, 44307 Rakvere
Üldtelefon: 32 25 900
Faks: 32 25 902
E-post: viruka.info@kohus.ee
Digitaalallkirjastatud kinnistamisdokumendid esitada:viruko.digidok@kohus.ee
Vastuvõtuajad:
E, K 12.00–16.00
T, N 09.00–13.00
Tartu Maakohtu Tartu linna, Tartumaa, Jõgeva ja Põlva kinnistusjaoskonnadKalevi 1, 51010 Tartu
Üldtelefon: 7 500 559
Faks: 7 500 558
E-post: tartuka.info@kohus.ee
Digitaalallkirjastatud kinnistamisdokumendid esitada: tartuko.digidok@kohus.ee
Vastuvõtuajad:
T, K, N 9.00–12.00; 14.00–16.00
E, R 9.00–12.00
Tartu Maakohtu Valga kinnistusjaoskond Vabaduse 10, 68204 Valga
Üldtelefon: 76 42 186
Faks: 76 63 715
E-post: valgaka.info@kohus.ee
Digitaalallkirjastatud kinnistamisdokumendid esitada:tartuko.digidok@kohus.ee
Vastuvõtuajad:
T 13-17
K 9-13
N 9-13
Tartu Maakohtu Viljandi kinnistusjaoskond Posti 22, 71020 Viljandi
Üldtelefon: 43 54 886
Faks: 43 54 886
E-post: viljandika.info@kohus.ee
Digitaalallkirjastatud kinnistamisdokumendid esitada: tartuko.digidok@kohus.ee
T 9.00–13.00; 14.00–16.00
K 9.00–12.00; 13.00–16.00
N 9.00–12.00; 14.00–16.00
Tartu Maakohtu Võru kinnistusjaoskond Vabaduse 13, 65609 Võru
Üldtelefonid: 78 21 523; 20 581
Faks: 78 21 523
E-post: voruka.info@kohus.ee
Digitaalallkirjastatud kinnistamisdokumendid esitada:tartuko.digidok@kohus.ee
T, K 9.00–11.00; 13.00–15.00
N, R 9.00–11.00
Pärnu Maakohtu Pärnu linna ja Pärnumaa, Lääne, Hiiu, Saare ja Järvamaa kinnistusjaoskonnad Kuninga 22, 80099 Pärnu
Üldtelefon: 44 79 501
Faks: 44 79 592
E-post: parnuka.info@kohus.ee
Digitaalallkirjastatud kinnistamisdokumendid esitada: parnuko.digidok@kohus.ee
Vastuvõtuajad:
E-R 9.00 – 17.00
Pärnu Maakohtu Rapla kinnistusjaoskond Sauna 5, 79515 Rapla
Üldtelefon: 48 90 653
Faks: 48 90 654
E-post: raplaka.info@kohus.ee
Digitaalallkirjastatud kinnistamisdokumendid esitada:parnuko.digidok@kohus.ee
Vastuvõtuajad:
E-R 9.00 – 17.00
Pärnu Maakohtu Saare kinnistusjaoskond Lossi 4a, 93816 Kuressaare
Üldtelefon: 45 21 680
Faks: 45 21 680
E-post: saareka.info@kohus.ee
Digitaalallkirjastatudkinnistamisdokumendid esitada: parnuko.digidok@kohus.ee
Vastuvõtuajad:
E-R 9.00 – 17.00Alates 14.detsembrist 2009.a on Pärnu Maakohtu Saare kinnistusjaoskonna uus asukoht Kuninga tn 22, 80099 Pärnu
Vastuvõtuajad:
E, T, K, N, R 9.00-17.00Kantselei telefon 44 79 501
Fax 44 79 590
E-posti aadress: parnuka.info@kohus.ee
Digitaalallkirjastatud kinnistamisdokumendid esitada: parnuko.digidok@kohus.ee.

 

Välismaa

Food and Agriculture Organization of the United Nationshttp://www.fao.org/forestry/index.jsp Confederation of European Forest Owners (CEPF)http://www.cepf-eu.org/
Certification Watchhttp://www.certificationwatch.org/ MCPFE – Ministerial Conference on the Protection of Forests in EuropeRootsi SIDA
www.sida.se
MCPFE – Ministerial Conference on the Protection of Forests in EuropeLiaison Unit Vienna
Marxergasse 2Lena Yadlapalli
Public Relations
A-1030 Vienna, Austria
Tel: +43 1 710 77 02 20
Fax: +43 1 710 77 02 13
lena.yadlapalli@lu-vienna.at
http://www.mcpfe.org
Nordic Family Forestryhttp://www.nordicforestry.org/ Weitz Center for Development Studiessee on keskus Iisraelis, mis korraldab maapiirkondade arendamisele suunatud rahvusvahelisi koolitusi ja uuringuidhttp://www.weitz-center.org/

Euroopa Riigimetsa Assotsiatsioon – EUSTAFOR

EUSTAFOR
12.03.2007

Euroopa Riigimetsa Assotsiatsioon avas kodulehekülje

EUSTAFOR (European State Forest Association; Euroopa Riigimetsa
Assotsiatsioon) avas märtsis kodulehekülje, kus saab näha Euroopa riikide metsandusalaseid dokumente, uuemat statistikat ja uudiseid. Lehekülg asub aadressil www.eustafor.eu.
EUSTAFOR analüüsib ja uurib metsanduse arengutingimusi, et luua eeldused säästva metsanduse arendamiseks Euroopa riigimetsades. Ühendus varustab oma liikmeid vajaliku infoga (eriti EL-i regulatsioone ja direktiive puudutavas osas) ja esindab riigimetsade ühiseid huve Brüsselis. Samuti tegeleb EUSTAFOR ideede ja kontaktide vahendamisega Euroopa riigimetsade organisatsioonide vahel.

Tööd alustas EUSTAFOR 2006. aasta kevadel. Ühenduses on esindatud enamik Euroopa Liidu liikmetest. Alates 2006. aasta 3. maist on ühenduse täieõiguslik liige ka RMK.
Hetkel on EUSTAFORi tegevjuht EV Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna endine juhataja Erik Kosenkranius.
Mets moodustab Euroopa pindalast 43% ehk 166 miljonit hektarit. Keskmine riigimetsade osakaal on lähedane Eesti vastavale näitajale – 40% metsamaast.

Lisainfo:
Erik Kosenkranius,
EUSTAFOR, tegevdirektor
Rue du Luxembourg 66
1000 Bruxelles, Belgium
Telefon: +32 29570 4559; +32 23 92304
Faks: +32 2219 21 91
E-post: info@eustafor.eu; erik.kosenkranius@eustafor.eu
www.eustafor.eu

Loodus

Metsakaamera

http://www.ilm.ee/~uploader/loodus/?leht=art07metsakaamera
Looduskalender

http://www.ilm.ee/~uploader/loodus/
Pildiseeria – seal, kus vesi maad puudutabSiin, Eestis, meie elamise ruumis, on suur tähtsus randadel ja rannikul. Neile on pühendatud ka tänavune looduskaitsekuu.
Võtke aeg hetkeks maha, pange sisse kõlarid või kõrvaklapid. Et vaadata ja kaasa mõelda.http://www.hiiuloodus.ee/failid/sw.html
MTÜ LoodusajakiriMIS ON MTÜ LOODUSAJAKIRI
Mittetulundusühing Loodusajakiri on ühte koondanud kogu
loodusest ja teadusest kirjutavate ajakirjade pere. Eesmärk on,
et ajakirjad Horisont, Eesti Loodus, Loodus ja Eesti Mets eraldi
tegutsemise või koguni konkureerimise asemel koos töötaksid. Koostöö
mõte on lihtne. Anda Eesti ühiskonnale võimalus lugeda süvenevat, tasakaalukat
ja nüüdisaegset loodus- ning teadusajakirjandust.
Ajakirjandust, mis oma väärikal ja targal moel kajastab neid suuri muutusi,
mida inimene nii looduses kui ka teaduses korda saadabwww.loodusajakiri.ee

 

Metsamaterjali mõõtmine, metsainfo

Vääriselupaikhttp://www.elfond.ee/teemad/mets/vep

Maarjakase Selts
Aadress:
Kreutzwaldi 5, Tartu 51014e-post: maarjakased@hot.ee
kodulehekülg:http://www.hot.ee/maarjakased/Juhatuse esimees Ivar Sibul
tel. 731 3113, 508 4929
e-post: isibul@eau.ee
Mustikaprojekthttp://www.eau.ee/~agt/mustikas/index.html

Puidumõõtmise ümarlaud
Puidumõõtmise ümarlaud e-post: puidumootmine@lists.emu.ee
Kodulehekülg:http://puidumootmine.emu.ee/?q=avaleht
Uuendatud ja täiendatud metsa- ja puidu mõõtmise õppematerjalhttp://puidumootmine.emu.ee/?q=oppematerjal

 

Puidu- ja metsafirmad

(Metsa)maaparandusega tegelevad firmad
AAB Ekskavaator OÜ

Kungla 56c
Valga 68 205

Kontaktisik: Sven Udras
Telefon: 5091603

www.ekskavaatorid.ee
info@ekskavaatorid.ee

– Metsateede ehitamine ja uuendamine
– Kuivenduskraavide ehitamine ja uuendamine
– Tiikide ehitamine ja uuendamine

 

Küttepuudega tegelevate puidufirmade kontaktandmed
Halupuu Firewood Products OÜ

Hiiu saarel käivitatud ettevõte, mis tegeleb küttepuude tootmisega – turustab puid nii Hiiu saarel kui mandril; peamiselt Tallinnas.

Kontaktid:

Lõpe küla 92301
Pühalepa vald
Hiiu maakond
Eesti

Info ja Müük +372 53 33 22 84
Fax: +3724631536
e-mail: info@halupuu.ee

Koduleht www.halupuu.ee

 

Maapinna ettevalmistamise teenuse pakkujad
Teenuse osutamise piirkond Teenusepakkuja Kontakt

Teenuse osutamise piirkond
Teenusepakkuja Kontakt
RMK Kirde regiooni Metsatööde talitus 511 0546
Harju Fourer OÜ 534 56465
Harju, Lääne, Rapla Liivatee talu OÜ 564 65657
Tartu Tilia OÜ 528 7591
Võru Lepa Tehnika OÜ 510 3645
Võru, Valga, Põlva Aare Oleski Traksi talu 522 5470
Võru Atorat OÜ 789 2437; 505 4306
Rapla, Harju Alemaa ja Mets OÜ 508 6361
Põhja-Järvamaa Jaak Voore FIE 514 9476
Järva Cardinal OÜ 552 0378
Viljandi RMK Õisu metskond 507 4094
Vändra Jürmets OÜ 505 6815
Üle-Eesti RT Mets OÜ (lisaks metsakülv) 508 2339
Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal,
Harjumaal, Järvamaal
RMA Forest OÜ 5367 6817

Valga Puu OÜ pakub maapinna ettevalmistamise teenust ketasadraga.
Hind sõltub asukohast ja pindalast, kuid jääb vahemikku 120 kuni 135€/ha+KM.
Täpsemalt: Tel 5106979 Mihkel või mihkel@valgapuu.ee

 

Metsatarvikute müüjad

Viher OÜ pakub metsaistutuseks kvaliteetseid Kanada päritolu tooteid, mida aastaid on kasutatud karmides Põhja-Ameerika tingimustes. Canada istutustarvikuid on kasutatud Rootsi kivisel pinnal juba üle 5 aasta ning Eestis üha enam populaarsust kogumas, on võitnud metsaistutajate seas suure poolehoiu. Canada istutamisvarustusega jõuab teha üks inimene kahe inimese töö.

VIHER OÜ
+372 52 92 181
info@viher.ee
www.viher.ee

 

Euro Machinery OÜ

Araka-Kople 5,
Sõrve küla
Harku vald 76908

Tel: +372 58 117 212
info@euromachinery.ee
www.euromachinery.ee

Firma tegeleb saksa metsatehnika müügiga

 

MELTIM OÜ P.O.
BOX 424 50002
Tartu Estonia
Tel/fax: +372 7 421 993
GSM: 372 50 72 334
e-mail: info@meltim.ee

www.meltim.net
OÜ Metsatarvikud

OÜ Metsatarvikud on Uittokalusto OY (Soome) esindaja Eestis aastast 2003.

Oleme kõige mitmekülgsema tootevalikuga metsatarvikute müüja Eestis.

Tootevalikust leiate erinevaid metsauuendamise-, taimehoolduse- ja noorendikuhoolduse abivahendeid, takseerimisinstrumente ning metsa- ja puutööriistu.

Tel: 56 4848 68
e-post: info@metsatarvikud.ee
www.metsatarvikud.ee

 

Waldu FT oü

Telefon
(+372) 50 47 119
(+372) 56 54 119

Kauplus
(+372) 48 92 567

Aadress
Viljandi mnt 9, Rapla 79511 Eesti

info@waldu.ee
www.waldu.ee

OÜ Aiatark
www.aiandus.ee

 

 

Metskultuuride hoolduse, valgustusraie teostajad

Steplergrupp OÜ

Teostame noorendike valgustusraiet,metsakultuuride hooldust,sanitaarraiet.Asukohaks on meil Tartu,tööpiirkond 100 km raadiuses.

Märt Karu
tel. 52 53 126
karu86@hot.ee
Steplergrupp OÜ

 

AHILLEA OÜ

Metsa jamaastikuhooldusettevõtte teostab:
* võsalõikus, valgustusraie
* noorendike hooldus
* metsaistutamine ja hooldamine
* metsaväljavedu ja raie
* kraavide puhastamine võsast
* mittelikviidne harvendusraie (ülekasvanud võsatike korrastamine)
* laasimine
Marika Naadel
OÜ Ahillea
tel 53441304
E-post: info@ahillea.ee

Puru Grupp OÜ

Puru Grupp OÜ on alustanud tegevust 2006 a. metsakorrastus ja hooldustöödega. Meiepoolt pakutavat teenust on kasutanud RMK ( Riigimetsa Majandamise Keskus) , erametsafirmad ning maa- ja metsaomanikud.

Pakutavad teenused;
* metsakultuuride hooldus
* noorendike hooldus
* mittelikviidse puidu raie ( ülekasvanud looduslikud metsanoorendikud)
* kraavide puhastus võsast

Puru Grupp OÜ
Pargi 3 Viljandi
Tel. 50 41 507
purugrupp@hot.ee
Marek Taganov

 

TööHobu OÜ

OÜ TööHobu on loodud 2008. aastal teostamaks era- ja riigimetsas erinevaid hooldus- ja raietöid. Töös on kasutusel metsa ja loodust säästvad põhimõtted.

Teostame üle Eesti all loetletuid töid:

• noorendike hooldus, valgustusraie;
• sanitaarraie;
• mittelikviidne harvendusraie (ülekasvanud võsastike korrastamine);
• kraavide puhastamine võsast;
• uue metsapõlve rajamine (istutamine, kultuuride hooldamine jne);
• erinevate metsanduslike tööde organiseerimine ja vajadusel järelvalve teostamine

Aitame metsaomanikul vormistada tööks vajalike pabereid ja anname vajadusel erialast konsultatsiooni.

Kristi Salumaa,
OÜ TööHobu
tel: 56212838
toohobu@hot.ee

 

Oü Ökopesa
Teostatavad tööd:
Metsa istutus
Noorendiku hooldus
Valgustusraie
Lageraie
Liinialuste ja kraavide hooldus
Metsamajandamise konsultatsioonid

Triin Peips
+372 55570798
www.okopesa.ee

Ennex Grupp OÜ

Töökogemused metsanduses alates 1998 a.Põhiline tegevuspiirkond Pärnumaa aga vajadusel ka üle Eesti.
Pakutavad teenused:
* noorendike hooldus ja valgustusraided
* metsa istutamine ja külv
*metsa raie
*võsalõikus

Ennex Grupp OÜ
Tel. 5250662
E-post: ennexgrupp@hot.ee
Enn Eha
Juhatuse liige

 

Puidufirmade kontaktandmed

Artiston OÜLääne-Virumaa
Laekvere vald
Raul Vahtergsm 50 56 076
tel/fax 32 95 270
Kodulehekülg: www.artiston.ee
Ecobirch ASAadress: Niidu 11, 80010 PärnuTelefon: 44 59 480
Faks: 44 59 481
E-post: ecobirch@ecobirch.ee
Kodulehekülg: www.ecobirch.ee
Eremka OÜTelefon: 5013636
Faks: 44 51541
Aadress: Niidu 17, 80010 PärnuE-post:: eremka@eremka.ee
Kodulehekülg: www.eremka.ee
Hansamets OÜReg.nr. 11051584
Ojaküla küla
Viru-Nigula vald
44105, Lääne-VirumaaTel 50 60 777
Faks 32 60 777
Kodulehekülg: www.hansamets.ee
Hiiumaa ErametskondKõrgessaare mnt. 45
92412, Kärdla
HIIUMAATel. 46 315 22
Fax. 46 315 36Andrus IlumetsTel. 5648 8606
E-post: ilumets@uninet.eeAira Toss
Tel. 5648 8601
E-post: aira.toss@erametsaliit.ee
HM Puidukaubandus OÜKõrgessaare mnt. 45
92412, Kärdla
HIIUMAATel. 46 315 22
Fax. 46 315 36Andrus Ilumets
Tel. 5648 8606
E-post: ilumets@uninet.eeJüri Jesmin
Tel. 510 3018
E-post: hmpk@hot.ee
Kodulehekülg: www.hmpk.ee
Holmen Mets ASKontaktandmed:Pärnu mnt. 105
Tallinn 11312Tel: 66 52 440
Fax: 66 52 441
E-post: holmenmets@holmen.ee
Kodulehekülg: www.holmen.ee
K.A.T. & Ko ASSavi 42
80041, PärnuTel. 44 36 670
Fax. 44 36 672
E-post: kat.ko@estpak.ee
Karo Mets OÜTelefon: 44 36649
Faks: 44 36650
Aadress: Niidu 17, 80010 PärnuE-post: runo@karomets.ee
Kodulehekülg: www.karomets.ee
Lignator ASPärnu mnt 160E
11317 TallinnTel: 651 8323
Faks: 651 8325
E-post: lignator@lignator.ee
Kodulehekülg: www.lignator.ee
Memphis ASPargi 11a-27
48303, Jõgeva
Tel/fax. 77 60 320
Metsagrupp OÜRiia mnt. 2d
80010, PärnuTel. 044 77 900
Fax. 044 77 903
E-post: metsagrupp@hot.ee
METSATERVENDUSE OÜMustamäe tee 4 Tallinn 10 621Tel/Fax 65 67 573
Mob 50 91 575
E-post: ants@metsatervenduse.ee
Kodulehekülg: www.metsatervenduse.ee
Metsä Forest Eesti AS
Katusepapi 4
11412 TallinnTel 6221460
faks 6379031
e-post: eesti@metsagroup.com
www.metsaforest.eeLääne, Rapla, Harju – Teet Lehtme
tel: 523 7944 e-post: teet.lehtme@metsagroup.com
Järva, Rapla, Harju – Heikki Ubaleht
tel: 514 8238 e-post: heikki.ubaleht@metsagroup.com
Järva, Rapla, Viljandi – Andrus Vau
tel: 503 8777 e-post: andrus.vau@metsagroup.com
Jõgeva, Lääne-Viru, Tartu – Kaido Reiman
tel: 505 8369 e-post: kaido.reiman@metsagroup.com
Lääne-Viru, Ida-Viru, Harju – Margus Olvi
tel: 557 9936 e-post: margus.olvi@metsagroup.com
Viljandi, Pärnu, Rapla – Urmas Saksniit
tel: 511 8671 e-post: urmas.saksniit@metsagroup.com
Viljandi, Pärnu – Kalev Alles
tel: 509 0200 e-post: kalev.alles@metsagroup.com
Tartu, Põlva, Jõgeva – Margus Tukk
tel 5342 4231 e-post: margus.tukk@metsagroup.com
Põlva, Võru – Rain Lepp
tel 508 3405 e-post: rain.lepp@metsagroup.com
Valga, Võru – Kalmer Kender
tel 517 2829 e-post: kalmer.kender@metsagroup.com
WWForest ManagementPärnu mnt. 388b
11612, TallinnTel. 6 701257
Faks+372 670 1258
E-post: office@wwforestmanagement.com
Kodulehekülg: www.wwforestmanagement.com
AS Dammix
Valga mnt 2, Tõrva, Valga maakond
Tel: 7679355/56294000
dammix@dammix.ee
www.dammix.ee
Lemeks ASBetooni 9
51014, TartuTel. 73 86900
Fax. 73 86901
E-post: lemeks@lemeks.ee
Kodulehekülg: www.lemeks.eeAS Lemeks SadamadKunda osakond:
tel/faks 329 5820
E-post kunda@lemeks.ee
osakonna juhataja Priit Tamm
mobiil 524 5865Paldiski osakond:
tel/faks 671 7288
E-post paldiski@lemeks.ee
osakonna juhataja Jaanus Lillemets
mobiil 515 2409AS Lemeks Tartu
tel/faks 730 7907 / 730 7937
E-post tartu@lemeks.ee
juhataja Andres Edur
mobiil 503 1146
meister Mati Prok
mobiil 517 5141AS Lemeks Põlva
tel/faks 799 1474
E-post polva@lemeks.ee
juhataja Margus Juhkam
mobiil 502 1666AS Lemeks Võru
tel/faks 782 1736
E-post voru@lemeks.ee
juhataja Jaanis Koppel
mobiil 503 4028
meister Andres Kallas
mobiil 506 3284AS Lemeks Valga
tel/faks 764 2278
E-post valga@lemeks.ee
juhataja Toivo Kerge
mobiil 505 5744
meister Ülo Kerge
mobiil 517 8045AS Lemeks Jõgeva
tel/faks 772 1341
E-post jogeva@lemeks.ee
juhataja Margus Meldo
mobiil 504 3611
meister Andro Aunpuu
mobiil 504 9472AS A&P Mets
tel/faks 434 9070 / 434 9699
E-postl apmets@apmets.ee
juhataja Ants Aidla
mobiil 505 7355Pärnu osakond:
tel/faks 443 7666
E-post aimar@apmets.ee
juhataja Aimar Välja
mobiil 521 4020

AS Stora Enso Mets
Liivalaia 13/15
10118 TallinnTel 714 0050
Faks 714 0053
Avatud E-R 8.30-17.00
Kodulehekülg: www.storaenso.com/metsTallinna metsakontor
Peterburi tee 46-206, 11415 Tallinn
Telefon 613 9798
Faks 613 9799Paide metsakontor
Pikk 2
72713 Paide
Telefon 385 0075
Faks 385 0076Rakvere metsakontor
Rägavere tee 44
44312 Rakvere
Telefon 322 3519
Faks 322 3798Jõhvi metsakontor
Pargi 15
41537 Jõhvi
Telefon 335 1801
Faks 335 1802Tartu metsakontor
Vanemuise 21a
51014 TARTU
Tel 742 0072
Faks 742 0075Jõgeva metsakontor
Pargi 3
48306 JÕGEVA
Tel 776 8216
Faks 776 8215Põlva metsakontor
Jaama 16d
63308 PÕLVA
Tel 797 6024
Faks 797 6025Valga metsakontor
Transpordi 1
68205 VALGA
Tel 767 9555
Faks 767 9556Rapla metsakontor
Tallinna mnt 42
79512 Rapla
Tel 489 2530
Faks 489 2531Viljandi metsakontor
Vaksali 11a
71012 Viljandi
Tel 434 1098
Faks 434 1097Pärnu metsakontor
Niidu 17
80010 Pärnu
Tel 445 5490
Faks 445 5481Kuressaare metsakontor
Tallinna mnt 30
93816 Kuressaare
Tel 453 3348
Faks 453 3349

OÜ TööHobu

2008. aastal loodud teostamaks era- ja riigimetsas erinevaid hooldus- ja raietöid. Töös on kasutusel metsa ja loodust säästvad põhimõtted.

Teostame üle Eesti all loetletuid töid:

• noorendike hooldus, valgustusraie;
• sanitaarraie;
• mittelikviidne harvendusraie (ülekasvanud võsastike korrastamine);
• kraavide puhastamine võsast;
• uue metsapõlve rajamine (istutamine, kultuuride hooldamine jne);
• erinevate metsanduslike tööde organiseerimine ja vajadusel järelvalve teostamine

Aitame metsaomanikul vormistada tööks vajalike pabereid ja anname vajadusel erialast konsultatsiooni.

Kristi Salumaa,
OÜ TööHobu
tel: 56212838
E-post: toohobu@hot.ee

 

Muu

Puidumõõtmise ümarlaud http://puidumootmine.emu.ee/

Kullamaa arboreetum http://www.hot.ee/letarang

Maavald www.maavald.ee

Andorid nutitelefonile või tahvelarvutile töövahend – Metsa tagavara.
Vaata: http://www.deskis.ee/tagavara/
Tarkvaraga saab lihtsalt ja kiiresti arvutada otse metsas puistu tagavara ja sortimentide mahud.

0Shares