Tasuvuskalkulaator

KIK_logoTasuvuskalkulaatori arendamist rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, andmete uuendamist Erasmus Plus.

 

0Shares

Raieliik

ha

Puuliigid kinnistul

+ Lisa veel puu liike

Puidu sortimentatsioon

%
%
%
%
%

+ Lisa väärtused iga puuliigi kohta

Transpordi kulu

km

Transpordi kulu:

Raie kulu

tm

Raie kulu:

väljaraie %

Muu parand

Muuda metsa väärtus 

NB! Hinnang on suurusjärguline. Täpne hind sõltub enamatest muutujatest.

Raieliik

Kalkulaatoriga saad arvutada väljaraiutava puidu koguse ligikaudse väärtuse lageraie ning hooldusraie puhul.

Metsa väärtus
Väärtus ha kohta