Kaitstavad loodusobjektid peavad olema tähistatud 31. aprilliks

BIONEER.EE: Seoses saabunud kevadega liigub järjest suurem hulk inimesi taas looduses, seejuures ka kaitsealadel ja seega peab Keskkonnaamet vajalikuks juhtida inimeste tähelepanu kaitstavate loodusobjektide tähistamisele.

Tähelepanelikumad looduses liikujad on kindlasti märganud tammelehe ja kaitstava objekti nimega märgiseid, mis viitavad kaitseala tähistamisele. Tähistamise vajadus tuleneb looduskaitseseadusest ja tähistamise korraldamise põhimõtted sätestab keskkonnaministri 3.06.2004 määrus nr 65 “Kaitstava loodusobjekti tähistamise kord ja tähised”.

Selle järgi tähistatakse kaitstavat loodusobjekti või selle vööndi asukohta mõistlikul viisil. Tähistamise asukoha valikul lähtutakse kaitstava loodusobjekti külastamiseks ette nähtud tavapärastest lähenemisteedest, tähistamise nähtavusest kaitstava loodusobjekti külastajatele, kaitstava loodusobjekti looduslikest tingimustest ja muudest asjaoludest, mida heas usus tegutsevad isikud peavad tähistamisel tavaliselt mõistlikuks.

Tähistamiskohad peavad olema üksteisest mõistikul kaugusel, et inimestel oleks võimalik ühest tähistamise kohast teist näha. Juhul kui tähistamine toimub eramaal, on vajalik maaomaniku nõusolek. Võimalusel kaastatakse ka maaomanik tähistamisse. Tähistamise võimalusi on mitmeid.

Tähistamise vajaduse planeerib Keskkonnaamet ja tähistamist korraldab Riigimetsa Majandamise Keskus. Tähistamise kulud kaetakse Euroopa Liidu struktuuritoetuste vahenditest, nõuetekohaselt on tänaseks tähistanud üle poole kaitstavatest objektidest. Praegu ei ole tähistatud merekaitsealasid, mille puhul pole täpselt kokku lepitud korda, kuidas ja kellega koostöös seda tegema peaks. Püsielupaikade tähistamisel tuleb jälgida, et ei kaasneks tundliku info avalikustamist ja võimalikku liikide häirimist.

Keskkonnainspektsioon palub looduses liikujaid olla tähistamise kohtade ja tähistajate osas tähelepanelikud! Kui märkad tähistamisel korrast kõrvalehoidmist, siis tuleks sellest teatada Keskkonnainspektsiooni infotelefonil 1313.
 

 

0Shares