Keskkonnaministeerium plaanib ühendada Erametsakeskuse Keskkonnainvesteeringute Keskusega

Vastavalt riigireformi tegevuskavale aastateks 2021-2023 on plaanis sarnaseid teenuseid osutavaid asutusi võimalusel liita. Nii SA Erametsakeskus kui ka Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on Keskkonnaministeeriumi haldusalas ning jagavad toetusi ja tegelevad oma valdkonnas nõustamisteenusega.

„Asutuste profiilid on sarnased, mistõttu on nende liitmine igati loogiline,“ selgitas kahe asutuse ühendamise tagamaid keskkonnaminister Tõnis Mölder. „Toonitan, et kavas on ühendamine, mitte Erametsakeskuse kaotamine. Erametsaomanike toetamine ja nõustamine on jätkuvalt olulised ja see kompetents kuskile ei kao, säilivad senised toetused ja valitsuse värske otsuse valguses isegi suurenevad täiendava looduskaitse toetuse tõttu.,“ kinnitas keskkonnaminister.

Mölderi sõnul on erametsaomanike koostöö riigiga oluline. „Erametsakeskus on seni olnud peamine koostööpartner erametsaomanikke esindavale Eesti Erametsaliidule. Koostöö riigi ja erametsaomanike vahel peab sama tõhusalt jätkuma ka pärast Erametsakeskuse ühendamist KIK-iga,“ ütles Mölder.

KIK-i juhataja Andrus Treier ütles, et peamine on muuta organisatsioon tugevamaks, kasutades ära mõlema asutuse seniseid sisukompetentse. „Tugifunktsioonide osas on vaja lähemalt analüüsida, milliseid tegevusi saab senisest efektiivsemalt korraldada. Metsandust puudutav sisu ja teadmised tulevad KIK-i tervikuna üle ja kõigi Erametsakeskuse seni pakutud teenustega on kavas jätkata juba KIK-i nime all. Siiski võib tuleviku kaaluda, kas mõned teenused võib üle anda  erametsaomanike esindusorganisatsioonile,“ kinnitas Treier.

Erametsakeskuse liitmine Keskkonnainvesteeringute Keskusega on plaanis ellu viia järgmise aasta alguseks.

0Shares