18.06 Eesti Kaugmetsaomanike Liidu enampakkumine HIND 49000eurot

Eesti Kaugmetsaomanike Liidu kinnistu enampakkumine
Maaüksus: PÕTKA , Vikipalu küla, Anija vald, Harjumaa
Katastritunnus: 14001:002:1854
Kinnistu nr. : 9514850
Pindala : 9,7 ha, sellest metsamaad 9,5 ha
Kasvava metsa tagavara metsamajandamiskava andmetel: 1553 tm (02.04.2018)
Alghind : 49 000 eurot
Kui pakkumine jääb alla alghinna, ei ole omanikul kohustust kinnistut müüa.
Enampakkumise tähtaeg: 18.06.2018 kell 16.00
Info ja täiendavad andmed : 5021260, e-post: kaugmets@gmail.com
Enampakkumise korraldaja: Eesti Kaugmetsaomanike Liit
Pakkumised saata: oksjon@kaugmets.ee

 

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.

 

 

 

0Shares