15.08 Eesti Kaugmetsaomanike Liidu enampakkumine HIND 53000eurot

Eesti Kaugmetsaomanike Liidu kasvava metsa raieõiguse võõrandamise enampakkumine
Maaüksus: HELBE , Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Kinnistu nr. 705132
Katastritunnus : 52001:004:2310
Raiutav eraldis 17 pindala 1,08 ha LR 146 tm
Raiutav eraldis 22 pindala 2,49 ha LR 351 tm
Raiutav eraldis 23 pindala 0,33 ha LR 52 tm
Raiutav eraldis 32 pindala 0,35 ha LR 46 tm
Raiutav eraldis 36 pindala 1,86 ha LR 301 tm
Raiutav eraldis 37 pindala 2,03 ha LR 343 tm
Raiutav eraldis 39 pindala 0,72 ha LR 77 tm
Raiutav eraldis 41 pindala 1,11 ha LR 193 tm
Raiutav eraldis 43 pindala 2,40 ha LR 473 tm
Raiutav eraldis 45 pindala 0,35 ha LR 32 tm
Raiutav eraldis 46 pindala 0,90 ha LR 71 tm
Pindala kokku : 13,62 ha
Orienteeruv raiemaht 2085 tm
Enampakkumise alghind : 53 000 eurot
Kui pakkumine jääb alla alghinna, ei ole omanikul müümise kohustust.
Enampakkumise tähtaeg: 15.08.2018 kell 16.00
Enampakkumise korraldaja: Eesti Kaugmetsaomanike Liit
Pakkumine saata allkirjastatuna kinnises ümbrikus: Mustamäe tee 4, Tallinn või aadressile oksjon@kaugmets.ee , märgusõnaga „Helbe“
Info ja täiendavad andmed : 5021260, e-post: kaugmets@gmail.com

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.

 

0Shares