01.10 Minu Mets MTÜ enampakkumine HIND 35000eurot

Minu Mets MTÜ kinnistu müügi enampakkumine
Müügiüksus 1:
Nimi: Uus-Hiie IV (lähiaadress: Tiku)
Kinnistusraamatu registriosa number: 1181236
Asukoht (küla, vald, maakond): Jõeküla Järva vald Järva maakond
Katastritunnus: 31403:002:0544
Müügiüksuse pindala: 12,4 ha, sellest metsamaa 9,6 ha
Piirangu põhjus: Endla LKA, Oostriku pv
Kaitseala valitseja: Keskkonnaameti Põhja region
Müügiüksusel asub pärandkultuuriobjekt: Tiku talukoht
Eraldisel 2 on kehtiv harvendusraie teatis. Omanik kinnitab, et raiet ei ole teostatud.
Pakkuda on lubatud ka alghinnast madalamat hinda, kuid sellisel juhul ei ole omanikul kohustust müügilepingut sõlmida!
Enampakkumise alghind 35 000 eurot
Enampakkumise lõpptähtaeg: 01.10.2018 kell 10.00
Enampakkumise korraldaja: Minu Mets MTÜ
Pakkumise esitamiseks vajalikud dokumendid (küsida saab kuni 21.09.2018): ulle.lall@gmail.com
Pakkumine saata: e-post: ulle.lall@gmail.com

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.
0Shares