27.06 Palamuse Metsaselts MTÜ enampakkumine HIND 20500eurot

Palamuse Metsaselts MTÜ kasvava metsa raieõiguse enampakkumine
Müügiüksus: Taga Pärniku
KASVAVA METSA ASUKOHT
Alutaguse vald Ida- Virumaa
ANDMED LANGI KOHTA:
kat. 81501:003:0264
eraldis 1 ( osaliselt ) 2,61 ha
hinnanguline tagavara 970 tm
puistu vanus 90 a
koosseis 75 Hb 20 Ku 5 Ks
Raiutav tagavara on võetud metsamajandamiskava alusel. Kasvava metsa hind on arvutatud
kohalikus piirkonnas metsamaterjali sortimentide kokkuostu hinnataseme ning raiele tehtavate
prognoositavate kulutuste alusel.
Alghind: 20 500 eurot
Palamuse Metsaselts MTÜ- le ostja poolt makstav VAHENDUSTASU:
Müügihinnale lisandub vahendustasu 2% müügiüksuse omandamise hinnast mille kohta esitab Palamuse Metsaselts arve.
Ostja ei vabane vahendustasu maksmise kohustusest, kui ostja poolt parimaks tunnistatud pakkumise korral
Ostja loobub pakkumisest (kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping jääb sõlmimata ostjast sõltuval põhjusel).
Tööde teostamise suhtes jääb Palamuse Metsaselts MTÜ-l järelevalve teostamise õigus.
Langi müügihind tuleb 100% tasuda enne raie alustamist.
Ostja on kohustatud raie alustamisest informeerima metsaühistut.
Kokkulepped naabermaaüksuste kasutamiseks (väljaveoteed, laoplatsid jms.) sõlmib Ostja
TÄIENDAV INFORMATSIOON: PALAMUSE METSASELTSI ESINDAJA Aivar Lääne (TEL. 51 45 543).
PAKKUMISELE VASTAMISE TÄHTAEG:
Pakkumisele vastamine loetakse kehtivaks, kui pakkumisele on vastatud hiljemalt 27.06.2018 a. kell 10.00-ks.
Pakkumine saata elektrooniliselt aadressil : aivar.laane@erametsaliit.ee või
posti teel märkega” Taga Pärniku” aadressil :Kirsi 27 Jõgeva linn 48303.
Vastuses pakkumisele peab olema märgitud: ostja poolt pakutav hind, ostja kinnitus valmisolekust, sõlmida kõigi pakkumises toodud tingimustega raieõiguse ostu-müügi leping.
Müügi läbirääkimisi alustatakse isikuga, kes pakub kõrgeimat hinda. Lõpliku otsuse ostja väljavalimise suhtes teeb müüja, arvestades pakkumise kõiki tingimusi.
Metsaühistu korraldab kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu sõlmimise müüja ja ostja vahel.

 

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.

 

0Shares