16.11 Pärnumaa Metsaomanike Seltsi enampakkumine HIND 9500 eurot

Pärnumaa Metsaomanike Seltsi raieõiguse võõrandamise enampakkumine.

Maaüksus: Sika -Aadu
Asukoht: Pärnu maakond, Varbla vald
Kinnistu registriosa nr. 1930306
Katastritunnus: 86302:001:0020
Metsaeraldised: 3, 4 ja 5, kokku 2,9 ha
Raieliik: lageraie
Hinnanguline tagavara: 477 tihumeetrit

ALGHIND: 9500 eurot
Enampakkumisel kujunenud hinnale lisandub 3% korralduskulu arve.

Enampakkumise tähtaeg: 16.11.2017.a. kell 11.00

Pakkumised saab saata e-meilile: parnumaa.metsaselts@gmail.com või tuua kinnises ümbrikus seltsi kontorisse aadressil: Riia mnt. 106, Pärnu linn
Pakkumine peab olema varustatud märgusõnaga “Sika-Aadu”

Informatsioon – Eerik Philips, tel. 53483148 või e-mail parnumaa.metsaselts@gmail.com

 

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.

 

0Shares