13.12 Saare Valla Erametsaomanike Ühingu enampakkumine

Saare Valla Erametsaomanike Ühingu kasvava metsa raieõiguse enampakkumine
1.Maaüksus:Seljandiku ,Mustvee vald
Katastritunnus: 71301:001:0281
Kinnistu nr.75935
Raiutav eraldis:1 Raieliik LR pindala 0,28ha 88 tm
Raiutav eraldis:7 Raieliik LR pindala 0,97ha 290 tm –seemnepuud 5tk- Ks
Kokku ca1,25 ha ca 378 tm
Alghind :12000 eurot
2 Maaüksus:Seljandiku ,Mustvee vald
Katastritunnus:71301:001:0282
Kinnistu nr.75935
Raiutav eraldis:15 Raieliik LR pindala 0,68 ha 189tm
Raiutav eraldis:17 Raieliik LR pindala 0,23ha 54 tm
Maaüksus:Rüütli , Peipsiääre vald
Katastritunnus:57601:002:0071
Kinnistu nr.1526135
Raiutav eraldis:8 Raieliik LR pindala 0,16 ha 29 tm
Raiutav eraldis:9 Raieliik LR pindala 1,51ha 296 tm – seemnepuud-15 tk
Raiutav eraldis:11 Raieliik LR pindala 0,25ha 15 tm
Raiutav eraldis:15 Raieliik LR pindala 0,79 ha 126 tm
Raiutav eraldis:21 Raieliik LR pindala 0,23ha 63 tm
Raiutav eraldis:23 Raieliik LR pindala 0,15ha 24 tm
Raiutav eraldis:24 Raieliik LR pindala 0,64ha 115 tm
Kokku ca 4,64 ha ca 911 tm
Alghind :22000 eurot
3.Maaüksus:Ojamaa ,Elva vald
Katastritunnus:60501:001:0229
Kinnistu nr.4917004
Raiutav eraldis:1 Raieliik LR pindala 1,5ha 285 tm
Raiutav eraldis:2 Raieliik LR pindala 0,5ha 130 tm
Raiutav eraldis:3 Raieliik HR pindala 1,6ha 34 tm
Raiutav eraldis:4 Raieliik LR pindala 1,6ha 25 tm
Kokku ca 5,2 ha ca 474 tm
Alghind :18000 eurot
Ostja on kohustatud raieõiguse realiseerimise alustamisest informeerima metsaühistut.
Kokkulepped naabermaaüksuste kasutamiseks (kokkuveoteed, laoplatsid jms.) sõlmib Ostja.
Müügiläbirääkimisi alustatakse isikuga, kes pakub kõrgeimat hinda. Lõpliku otsuse ostja väljavalimise suhtes teeb metsaomanik, arvestades pakkumise kõiki tingimusi.
Võib pakkuda ka alla alghinna,kuid sel juhul ei teki metsaomanikul müümise kohust.
Metsaühistu korraldab kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu sõlmimise metsaomaniku ja ostja vahel.
Pakkujal ei tohi olla maksuvõlga.
Vahendustasu 2% on pakkumise osa ,mis tasutakse arve alusel ostja poolt.
Enampakkumise lõpptähtaeg: 13.12.2018 a.kell 10.00
Info ja pakkumise dokumendid: Ülo Kriisa tel. 5084016 e-post: ulo.kriisa@erametsaliit.ee

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.

0Shares