06.06 Saaremaa Metsaühistu enampakkumine

Saaremaa Metsaühistu pakkumiskutse kasvava metsa raieõiguse võõrandamiseks
Maaüksus: Lembrimäe mü Pöitse küla, Saaremaa vald
Kinnistusraamatu registriosa: 191034
Katastritunnus: 40301:002:0223
Raiutavad eraldised: 1; 2; 4; 5 ja 6; LR 7,0 ha; ligikaudne raiutav tagavara 1250 tm
Pakkumisel kujunenud hinnale lisandub 4% korraldustasu arve.
Pakkumise lõpptähtaeg: 06.06.2018.a. kell 11.00
Pakkumised saata kinnises ümbrikus aadressil Tallinna 58, Kuressaare linn 93818 või e-postiga: saaremaametsauhistu@gmail.com
Pakkumisel peab olema märksõna “Lembrimäe”.
Pakkumise üldtingimused (osapooltele täitmiseks) ja muu info: Kaido Humal, tel. 53059455; üld nr. 5045978 või e-post: saaremaametsauhistu@gmail.com

 

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.

 

0Shares