15.01 Võrumaa Metsaühistu enampakkumine HIND 12000eurot

Võrumaa Metsaühistu kasvava metsa raieõiguse enampakkumine
Maaüksus: Sillasoo, Võru maakond, Rõuge vald
Katastritunnus: 86501:002:0003
Kinnistu nr: 1676141
1) RAIELIIK, LANGI PINDALA JA ANDMED LANGI KOHTA:
Raiutav eraldis: 5 Raieliik: LR , pindala: 0,9 ha. Raie kogumaht ca: 236 tm
Ra Raiutav eraldis: 6 Raieliik: LR , pindala: 0,5 ha. Raie kogumaht ca: 103 tm
Kokku ca 339 tm
Alghind: 12 000 eurot
Enampakkumise lõpptähtaeg- 15.01.2018 a. kell 12.45
Enampakkumise korraldaja- Võrumaa Metsaühistu
Informatsioon- Aarne Volkov, tel. 52 99 841; e-post: aarne.volkov@erametsaliit.ee

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.
0Shares