15.10 Võrumaa Metsaühistu enampakkumine HIND 21000eurot

Võrumaa Metsaühistu kasvava metsa raieõiguse enampakkumine
Maaüksus: Pangi 4, Võru maakond, Võru vald
Katastritunnus: 91804:004:0581
Kinnistu nr: 304141
1) RAIELIIK, LANGI PINDALA JA ANDMED LANGI KOHTA:
Raiutav eraldis: 1 Raieliik: SR , pindala: 0,7 ha. Raie kogumaht ca: 5 tm
Raiutav eraldis: 1 Raieliik: LR , pindala: 0,3 ha. Raie kogumaht ca: 20 tm
Raiutav eraldis: 2 Raieliik: LR , pindala: 0,7 ha. Raie kogumaht ca: 100 tm
Raiutav eraldis: 3 Raieliik: LR , pindala: 1,5 ha. Raie kogumaht ca: 195 tm
Raiutav eraldis: 4 Raieliik: LR , pindala: 0,6 ha. Raie kogumaht ca: 113 tm
Kokku ca 433 tm
Alghind: 21 000 eurot
Enampakkumise lõpptähtaeg- 15.10.2018 a. kell 14:45.
Enampakkumise korraldaja- Võrumaa Metsaühistu
Informatsioon- Aarne Volkov, tel. 52 99 841; e-post: aarne.volkov@metsauhistu.ee

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.

0Shares