10.12 Võrumaa Metsaühistu enampakkumine HIND 23000eurot

Võrumaa Metsaühistu kasvava metsa raieõiguse enampakkumine
Maaüksus: Präksa-Kärsna , Võru maakond, Rõuge vald
Katastritunnus: 18102:002:0351
Kinnistu nr: 63341
1) RAIELIIK, LANGI PINDALA JA ANDMED LANGI KOHTA:
Raiutav eraldis: 48 Raieliik: LR , pindala: 0,93 ha. Raie kogumaht ca: 290 tm
Raiutav eraldis: 49 Raieliik: LR , pindala: 0,46 ha. Raie kogumaht ca: 170 tm
Kokku ca 460 tm
Alghind: 23 000 eurot
Enampakkumise lõpptähtaeg- 10.12.2018 a. kell 11:45.
Enampakkumise korraldaja- Võrumaa Metsaühistu
Informatsioon- Aarne Volkov, tel. 52 99 841; e-post: aarne.volkov@metsauhistu.ee

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.

0Shares