09.01 Võrumaa Metsaühistu enampakkumine HIND 3000eurot

Võrumaa Metsaühistu kasvava metsa raieõiguse enampakkumine
Maaüksus: Zopa, Võru maakond, Võru vald
Katastritunnus: 38901:001:0067
Kinnistu nr: 1841641
1) RAIELIIK, LANGI PINDALA JA ANDMED LANGI KOHTA:
Raiutav eraldis: 5 Raieliik: LR , pindala: 0,55 ha. Raie kogumaht ca: 113 tm
Kokku ca 113 tm
Alghind: 3 000 eurot
Enampakkumise lõpptähtaeg- 09.01.2018 a. kell 13.15
Enampakkumise korraldaja- Võrumaa Metsaühistu
Informatsioon- Aarne Volkov, tel. 52 99 841; e-post: aarne.volkov@erametsaliit.ee

 

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.

 

0Shares