11.12 Võrumaa Metsaühistu enampakkumine HIND 32000eurot

Võrumaa Metsaühistu kasvava metsa raieõiguse enampakkumine
Maaüksus: Purge, Võru maakond, Vastseliina vald
Katastritunnus: 87401:003:0650
Kinnistu nr: 1310741
1) RAIELIIK, LANGI PINDALA JA ANDMED LANGI KOHTA:
Raiutav eraldis: 6 Raieliik: LR , pindala: 0,81 ha. Raie kogumaht ca: 216 tm, jätta 8 seemnepuud
Raiutav eraldis: 31 Raieliik: LR , pindala: 1,95 ha. Raie kogumaht ca: 466 tm; jätta 28 seemnepuud
Raiutav eraldis: 33 Raieliik: LR , pindala: 0,39 ha. Raie kogumaht ca: 119 tm, jätta 4 seemnepuud
Kokku ca 801 tm
Alghind: 32 000 eurot + käibemaks
Raie tegemise tähtaeg 25.03.2018 (Kui ilmastikutingimused ei võimalda töid teostada siis pooltevahelisel kokkuleppel pikendatakse lepingut) . Raiejäätmed veetakse langilt ära ja/või raiejäätmetega tugevdatakse kokkuveoteid. Okasvaaluga tugevdatud kokkuveoteed ei tohi teineteisele lähemal olla kui 20m (ha-l 20%). Peale raiet peab lank jääma nii, et võimaldab kevadel teostada maapinna mineraliseerimist ja kuuse või männi istikute istutamist.
Enampakkumise lõpptähtaeg- 11.12.2017 a. kell 12.45
Enampakkumise korraldaja- Võrumaa Metsaühistu
Informatsioon- Aarne Volkov, tel. 52 99 841; e-post: aarne.volkov@erametsaliit.ee

 

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.

 

0Shares