Kalev Jaanson

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
5226485
Kutsetunnistuse nr:
176593
Kehtiv kuni:
15.11.2026
Maakond
Ida-Viru maakond
Järva maakond
Jõgeva maakond
Lääne-Viru maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Metsakahjustused
Metsakaitse
Metsamajandamiskava
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Metsanduslikud õigusaktid
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Metsaparandus
Metsataimede kasvatamine
Metsatööde tehnoloogiad
Metsauuenduse hooldamine
Natura 2000
Ohutustehnika ja töökaitse
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Raiete põhimõtted ja meetodid
Toetused
Uuendamine ja metsastamine