Kalev Jaanson

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
5226485
Kutsetunnistuse nr:
176593
Kehtiv kuni:
15.11.2026
Maakond
Ida-Viru maakond
Lääne-Viru maakond
Järva maakond
Jõgeva maakond
Spetsialiseerumine
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsamajandamiskava
Uuendamine ja metsastamine
Ohutustehnika ja töökaitse
Metsauuenduse hooldamine
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsataimede kasvatamine
Metsatööde tehnoloogiad
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsaparandus
Metsakahjustused
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Toetused
Metsakaitse
Alustavale metsaomanikule
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Natura 2000
Metsanduslikud õigusaktid