Taivo Raudsaar

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
510 9166
Kutsetunnistuse nr:
126791
Kehtiv kuni:
14.11.2022
Maakond
Ida-Viru maakond
Tartu maakond
Põlva maakond
Pärnu maakond
Viljandi maakond
Lääne maakond
Võru maakond
Rapla maakond
Järva maakond
Spetsialiseerumine
Metsanduslikud õigusaktid
Vääriselupaik
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Pärandkultuur
Metsamajandamiskava
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Uuendamine ja metsastamine
Natura 2000
Metsauuenduse hooldamine
Raiete põhimõtted ja meetodid
Ohutustehnika ja töökaitse
Metsatööde tehnoloogiad
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsaparandus
Metsakahjustused
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsataimede kasvatamine
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Alustavale metsaomanikule
Toetused
Metsakaitse

Meeldib  töö dokumentidega, arvutiga, looduses (metsas), suhtlemine inimestega (metsaomanikega).
Minu taust on 25 aastat metskondades metsaülemana.
Olen nõustanud paljudes maakondades ja olen valmis nõustama ka nendes maakondades, kust siiamaani pole nõustamissoovi saanud .

Mulle meeldib teha kirjalikke nõustamisi, kuid ära ei ütle ka lühinõustamistest. Tihti saab lühinõustamisest alguse põhjalikum nõustamine, milleks on kirjalik nõustamine. Arvan, et kirjalik nõustamine annab garantii mõlemale, nii kliendile kui minule. Oma töödes toon alati viite õigusaktile(seadusele, määrsele jne.), millele minu arvamus tugineb. Kui arvamus tugineb isiklikule kogemusele, viitan ka sellele. Klient saab alati vajadusel kontrollida minu seisukohtade paikapidamist.  Loomulikult muutuvad õigusaktid ja seisukohad ajas, kuid nõustamisdokumendi kuupäev ütleb, millal antud seisukoht pidas.

Valdan nii sõnas kui kirjas saksa keelt. Minu käest võivad saada nõu metsaomanikud, kes nõuannet soovivad saksa keeles. Minu tugevus on saksakeelse metsandusliku sõnavara valdamine ja see kompenseerib minu mõningad ebatäpsused saksa keele grammatikas.