Tiit Kosenkranius

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
523 0932
Kutsetunnistuse nr:
163832
Kehtiv kuni:
24.11.2025
Maakond
Pärnu maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsakahjustused
Metsamajandamiskava
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Metsanduslikud õigusaktid
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Metsaparandus
Metsatööde tehnoloogiad
Metsauuenduse hooldamine
Ohutustehnika ja töökaitse
Pärandkultuur
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Raiete põhimõtted ja meetodid
Toetused
Uuendamine ja metsastamine
Vääriselupaik
Ühistu
Ühinenud Metsaomanikud MTÜ