Ülle Kuldkepp

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
522 7000
Kutsetunnistuse nr:
202536
Kehtiv kuni:
05.11.2028
Maakond
Järva maakond
Pärnu maakond
Valga maakond
Viljandi maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Metsakahjustused
Metsakaitse
Metsamajandamiskava
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Metsanduslikud õigusaktid
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Metsatööde tehnoloogiad
Metsauuenduse hooldamine
Natura 2000
Ohutustehnika ja töökaitse
Pärandkultuur
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Raiete põhimõtted ja meetodid
Toetused
Uuendamine ja metsastamine
Vääriselupaik
Ühistu
Viljandimaa Metsaselts MTÜ

Omandasin metsandusliku kõrghariduse EPA-s (1978-1983). Erametanduse konsulent olen aastast 2000. Olen MTÜ Viljandimaa Metsaseltsi asutajaliige. Lisaks kõigele muule on minu tugevaks küljeks nõustamisel: kaitsealuste metsade majandamine, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja kogu seadusandlus, mis on seotud metsade majandamisega. Olen nõus vajadusel nõustama kogu Eestis.