Looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetus

Planeeritav vooru toimumise aeg: 04.04-30.04

Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetuse eesmärk on ökoloogilise seisundi säilitamine ja parandamine ning erametsaomanikule piirangute järgimise tõttu saamata jääva tulu kompenseerimine.

Toetuse kohta saab lähemalt lugeda siit.