Metsa inventeerimine

Taotluse esitamise tähtpäev on 13.12.2022
Vooru eelarve on 200 000 eurot

Kui soovid toetust küsida, anna soovist oma metsaühistule aegsalt teada – kuna metsaühistul on vaja aega taotluse kokkupanemiseks, siis viimasel hetkel pöördudes ei pruugi andmed enam taotlusesse jõuda.

Mida toetatakse?

Toetatakse metsamajandamiskava kokkupanemiseks vajalike inventeerimisandmete koostamist. Inventeerimisandmed peavad olema kehtivad ja kantud metsaregistrisse enne taotluse esitamist, kas taotluse esitamise aastal või kahel eelneval kalendriaastal.

Inventeeritud metsamaa peab olema metsaühistu liikme omandis taotluse esitamise tähtpäeval.

Toetust makstakse sama metsamaa inventeerimise kulude katteks üks kord seitsme aasta jooksul inventeerimisandmete registrisse kandmisest.

Kes saab toetust küsida?

Toetust võib taotleda ainult metsaühistu, kellel on taotluse esitamise kuule eelneva kuu esimese päeva seisuga vähemalt 200 liiget (400 liiget alates 1.01.2024). Metsaühistu võib küsida toetust oma liikmetele kuuluva metsamaa kohta. Erametsaomanikul on toetuse saamiseks võimalus liituda endale sobiva metsaühistuga.

Täpsemalt loe edasi siit!