Metsa uuendamise toetus (I voor)

Planeeritav vooru toimumise aeg: 17.06-01.07

Metsa uuendamise toetuse eesmärk on tagada metsaressursi kvaliteedi parandamine ja metsamaa tootmispotentsiaali efektiivsem kasutamine pärast raiet või metsa hukkumist.

Loe toetuse kohta lähemalt siit.