Puit energiaks

 

 

Traditsiooniline puiduenergeetika konverents Puit energiaks? 2023 toimus 20. septembril Tartus, Eesti Maaülikoolis.

Konverentsi saab järele vaadata SIIN!

Konverentsi ettekandeid on võimalik vaadata SIIN.

Konverentsi esimeses plokis rääkisime laiemalt kehtivatest regulatsioonidest energeetika ja puidukasutuse osas ning lähiaja suundumustest puitkütuste turul ja metsanduses.

Loomulikult küsisime ka sel korral konverentsi vaatajatelt puiduhinna prognoosi järgmiseks aastaks ehk milline on ümarpuidust küttepuidu keskmine hind tarbimiskohas (sadam, katlamaja, tööstus jms) Eestis sügisel 2024 (eur/tm)? Konverentsivaatajate pakkumiste keskmine oli 50,2 eur/tm.

Teises plokis arutasime milline on puidu konkurentsivõime võrreldes teiste taastuvate alternatiividega, kui kaugele on Eesti puidukeemia arendamisel jõudnud ning milline on efektiivne ahjuküte.

Päeva lõpetas paneeldiskussioon, mille käigus hinnati arutletud teemade võimalikke arengusuundi.

 

Päevakava:

10.00 – 10.05 Avasõnad

10.05 – 10.30 Puidubilanss – kui palju ja milleks puitu kasutame. Feliks Sirkas, Keskkonnaagentuur

10.30 – 11.00 Metsapoliitika hetkeseis ja tulevik. Tarmo Tamm, Riigikogu

11.00 – 11.30 Puit energiamajanduse arengudokumentides. Irje Möldre, Kliimaministeerium

11.30 – 11.55 Rohepööre riigimetsas – RMK võimalused. Jaarek Konsa, RMK arendus- ja kliimaosakonna juhataja

11.55 – 12.00 Arutelu

12.00 – 13.00 Lõuna

13.00 – 13.30 Moodne kaugküte – trendid ja lahendused. Janek Trumsi, Utilitas

13.30 – 14.00 Puidukeemia võimalused – ligniin. Siim Salmar, Tartu Ülikooli puidukeemia ja biotöötluse tuumiklabor

14.00 – 14.30 Efektiivsema ja puhtama ahjukütte uurimine. Mati Malm ja Mart Hovi, Maaülikool

14.30 – 15.00 Paneeldiskussioon: Tarmo Tamm (Riigikogu), Siim Salmar (Tartu Ülikool), Janek Trumsi (Utilitas)

Päevajuht: Reigo Ahven

 

Sündmuse leiad Facebookist SIIT.

Konverents on osalejatele tasuta.

 


Varasemate aastate videoülekandeid on võimalik järele vaadata siin:

Puit energiaks? 2022 salvestus

Puit energiaks? 2021 salvestus

Puit energiaks? 2020 salvestus


Varasemate aastate ettekandeid on võimalik vaadata siin:

2022 ettekanded

Ettekandeid on võimalik laadida alla siit.

2021 ettekanded

Wolfgang Becki ettekanne “Kliimamuutuste ja kliimapoliitikaga kaasnevad väljakutsed Euroopa puidutööstustele” eestikeelsete subtiitritega – VAATA SIIT
John Arsenault’ ettekanne “Pelletitööstus Kanadas” eestikeelsete subtiitritega – VAATA SIIT

Puidu väärindamine puidukeemia tootmises ja tulevikuperspektiiv – Jaan Kers
Biokütuste roll energeetikas täna ja tulevikus – Mihkel Annus
Raierahu mõjud Eesti metsa- ja puidutööstusele – Henrik Välja
Metsandusega seotud arengukavad – Meelis Seedre

Küttepuidu hinna ennustamine Puit energiaks? konverentsil

2020 ettekanded

Euroopa rohelise kokkuleppe mõju Euroopa ja Eesti bioenergia sektorile – Giulia Cancian (inglise keeles)
Puitbiomassi roll Eesti Energiabilansis – Liisa Mällo
Kooreüraski põhjustatud metsakahjustused Euroopas – Hradec Králové, Josef Svoboda (inglise keeles)
Millist mõju avaldab fossiilkütustelt biomassile üleminek tarbija rahakotile ja keskkonnale? – Mihkel Annus
Taastuvkütused Eestis – Alan Vaht
Raidmete pikaajalise ladestamise mõju selle energeetilisele väärtusele – Linnar Pärn


Puit energiaks? konverentsi korraldab KIK koostöös Eesti Taastuvenergia Koja ja Riigimetsa Majandamise Keskusega.

19Shares