Puit Energiaks

Seminar „Puit energiaks“ toimub juba kaheksandat korda. Eelmisel aastal osales seminaril rekordarv kuulajaid – 158. Viimastel aastatel oli rekordiline ka puitkütuste tootmine ja tarbimine.

Kui eelmisel sügisel oli põletavaks küsimuseks, mida toob kaasa LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) sektori metsanduse süsiniku arvestuskava eelkõige Eesti raiemahule, siis sel aastal panustab sektor uue metsanduse arengukava ettevalmistamisel tuvastatud probleemide lahendustesse. Uus metsanduse arengukava ning riiklik energia- ja kliimakava määravad energeetikasse jõudva puidu mahtu ja kasutust, kuid energiamajanduse tegelikku toimimist kujundavad mh puidu hind, kütusevabade energiatehnoloogiate areng, metsaomanike tegevus, ressursi paiknemine ja kättesaadavus. Nende mõjurite hetkeseisust ja suundumustest seekord ülevaate saamegi.

Seminari korraldab SA Erametsakeskus koostöös Eesti Taastuvenergia Koja ja Riigimetsa Majandamise Keskusega. Seminari kaasrahastatakse Euroopa Liidu programmi Interreg Baltic Sea Region 2014-2020 projektist Baltic ForBio.

Loe seminari päevakava SIIT.
Seminar agenda can be found here.

Registreerimine:

 

 

19Shares