Puit Energiaks

Seminar “Puit Energiaks” on selleks aastaks läbi. Järgmine konverents toimub septembris 2020.

2019. aasta seminari ettekanded:

Puiduturu arengud Läänemere regioonis. Per-Ove Nordström
Arengud Balti riikide puiduturul. Igors Krasavcevs
Eesmärgid ja suundumused puiduenergeetikas. Mart Raamat
Kaasaegsete energialahenduste mõju puitkütuse kasutusele hoonete energiavajaduse katmisel. Eduard Latõšov
Keskmise metsaomaniku 10 aasta plaan – uuringu tutvustus. Martin Küttim
Energiapuidu ressursi paiknemine Läänemere regioonis. Allar Padari

Küttepuidu hinna ennustamine

____________________________________________________________________

Seminar „Puit energiaks“ toimub juba kaheksandat korda. Eelmisel aastal osales seminaril rekordarv kuulajaid – 158. Viimastel aastatel oli rekordiline ka puitkütuste tootmine ja tarbimine.

Kui eelmisel sügisel oli põletavaks küsimuseks, mida toob kaasa LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) sektori metsanduse süsiniku arvestuskava eelkõige Eesti raiemahule, siis sel aastal panustab sektor uue metsanduse arengukava ettevalmistamisel tuvastatud probleemide lahendustesse. Uus metsanduse arengukava ning riiklik energia- ja kliimakava määravad energeetikasse jõudva puidu mahtu ja kasutust, kuid energiamajanduse tegelikku toimimist kujundavad mh puidu hind, kütusevabade energiatehnoloogiate areng, metsaomanike tegevus, ressursi paiknemine ja kättesaadavus. Nende mõjurite hetkeseisust ja suundumustest seekord ülevaate saamegi.

Seminari korraldab SA Erametsakeskus koostöös Eesti Taastuvenergia Koja ja Riigimetsa Majandamise Keskusega. Seminari kaasrahastatakse Euroopa Liidu programmi Interreg Baltic Sea Region 2014-2020 projektist Baltic ForBio.

Loe 2019. aasta seminari päevakava SIIT.
Seminar agenda can be found here.

 

 

19Shares