Puit energiaks

Seminar Puit energiaks? 2022 toimus 21. septembril Eesti Maaülikoolis.
Ettekandeid on võimalik laadida alla siit ning seminari salvestust saab vaadata siit.

Seminaril osalejatelt küsitakse traditsiooniliselt ka prognoosi, kui palju maksab 3m küttepuu ostja laos järgmisel aastal. Viimaste aastate prognoosi tulemused ja tegelik hind on näha alljärgnevas tabelis.

Seminari esimeses plokis räägiti süsiniku ja metsa seostest, süsiniku bilansist ja süsinikuga kauplemisest.

Teises plokis arutati energeetika ja puidukasutuse seoste üle ning kirjeldati Eesti ja EL seadusandluse mõju puidukasutusele energeetikas.

Päeva lõpetas paneeldiskussioon Kädi Ristkoki ja Siim Umblejaga.

Päeva juhtis KIK-i juht Andrus Treier.

Päevakava:

10.00-10.15 Avasõnad. Mait Klaassen, EMÜ
10.15-10.45 Eesti kliimapoliitika ja süsinikuturud. Kädi Ristkok, KeM
10.45-11.15 Süsiniku kaubandusest erasektori vaates. Pille Ligi, Loodushoiu Fond
11.15-11.45 RMK süsinikubilanss. Hardo Becker, RMK
11.45-12.00 Küttepuidu hinnaprognoosi küsitlus osalejate vahel

12.00-13.00 Lõuna

13.00-13.40 Puidu roll soojusenergia varustuskindluse tagamisel Eestis täna ja lähitulevikus. Siim Umbleja, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing
13.40-14.20 Puidukasutuse reguleerimine EL tasandil. Mairika Kõlvart, MKM
14.20-15.00 Paneeldiskussioon

____________________________________

Eelmiste aastate veebiseminari ülekanded on siin:

2021. a seminari salvestus

2020. a seminari salvestus

Varasemad ettekanded

2021 ettekanded

Wolfgang Becki ettekanne “Kliimamuutuste ja kliimapoliitikaga kaasnevad väljakutsed Euroopa puidutööstustele” eestikeelsete subtiitritega – VAATA SIIT
John Arsenault’ ettekanne “Pelletitööstus Kanadas” eestikeelsete subtiitritega – VAATA SIIT

Puidu väärindamine puidukeemia tootmises ja tulevikuperspektiiv – Jaan Kers
Biokütuste roll energeetikas täna ja tulevikus – Mihkel Annus
Raierahu mõjud Eesti metsa- ja puidutööstusele – Henrik Välja
Metsandusega seotud arengukavad – Meelis Seedre

Küttepuidu hinna ennustamine Puit energiaks? konverentsil

2020 ettekanded

Euroopa rohelise kokkuleppe mõju Euroopa ja Eesti bioenergia sektorile – Giulia Cancian (inglise keeles)
Puitbiomassi roll Eesti Energiabilansis – Liisa Mällo
Kooreüraski põhjustatud metsakahjustused Euroopas – Hradec Králové, Josef Svoboda (inglise keeles)
Millist mõju avaldab fossiilkütustelt biomassile üleminek tarbija rahakotile ja keskkonnale? – Mihkel Annus
Taastuvkütused Eestis – Alan Vaht
Raidmete pikaajalise ladestamise mõju selle energeetilisele väärtusele – Linnar Pärn

____________________________________________________________________

Seminari korraldab SA Erametsakeskus koostöös Eesti Taastuvenergia Koja ja Riigimetsa Majandamise Keskusega.

19Shares