01.11 Metsaseemnevarumise tasuta koolitus Luua Metsanduskoolis 25. – 26. oktoobril ja 1.- 2. novembril 2018

Koolitusele on oodatud erialase hariduseta metsakasvatuslikke teadmise suurendada soovivad inimesed. Samuti puukoolide omanikud või töötajad, erametsaomanikud, metsaühistute töötajad ja metsakonsulendid.

Õppe alustamise nõuded:
Soovituslikud metsanduslikud teadmised

Koolituse läbinu teab:
• taimse paljundusmaterjali tootmist reguleerivaid õigusakte;
• puittaimede paljundamise viise;
• pärilikkuse ja selektsiooni põhimõtteid;
• kvaliteetse metsaseemne varumise ja säilitamise põhimõtteid.

Koolituse läbinud oskab:
• läbi viia seemnete külvi ning seemikute koolitamist taimlas või puukoolis;
• läbi viia külvide ja koolide hooldust
• inventeerida külve ja koole
• leida ja kasutada õigusalast ning erialast infot.

Koolituse viib läbi Andres Jäärats (Eesti Maaülikooli metsataimekasvatuse ja metsauuenduse lektor)

Uuri lisa ja registreeru siin: www.luua.ee/koolituskalender
Rohkem infot: koolitus@luua.ee või +372 52 54 004

 

0Shares