28.01 Erametsanduse toetuste infopäev Pärnus

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab Maaeluministeeriumi tellimusel ja koostöös SA Erametsakeskusega infopäevad:

28. jaanuar PÄRNUS – Pärnu Kutsehariduskeskuse auditooriumis B303 (Niidupargi 12, Pärnu).
Infopäevad on suunatud erametsaomanikele ja metsaühistute eestvedajatele/tugiisikutele, metsanduse konsulentidele ning asjaomastele ametnikele ja töötajatele.
Räägitakse nii investeeringutoetusest metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse (MAK meede 8) kui ka siseriiklikest toetustest.

PÄEVAKAVA
13:30 – 14:00 Tervituskohv
14:00 – 14:15 Toetuste ülevaade, MAK 2021-2027 – Kristine Hindriks, Maaeluministeerium
14:15 – 15:30 Toetuste saamise tingimused, taotluste esitamine ja taotluste menetlemine – Triin Karin, SA Erametsakeskus
15:30 – 15:50 Kohvipaus
15:50 – 16:30 Toetuste kohapealne kontroll – Gunnar Reinapu, SA Erametsakeskus
16:30 – 17:10 Puiduturg – hetkeseis ja arengusuunad – Eesti Puidumüügikeskuse tegevjuht Einar Rannula
17:10 – 17:30 Küsimused, arutelu, kokkuvõtted – Kristine Hindriks

Infopäeval osalemiseks palume kindlasti REGISTREERUDA KUNI 15. jaanuarini 2020 SIIN .
NB! Eelregistreerimine on väga oluline lisapaberite (vajadusel) vormistamiseks ning toitlustuse tellimiseks.
Lisainfo info@epkk.ee , tel 600 9349 (juhiabi Maire Vimb).

MAK Infopäevade korraldamist toetab Euroopa Liit

0Shares