26.02 Luua Metsanduskool kutsub tasuta kursusele “Raied eritingimustes”

Koolitusele on oodatud töötaja, kes organiseerib ja teeb raietöid eritingimustes (tormikahjustused, õhuliinide ja teede läheduses, nõlvadel, pargi ja –linnapuudel). Samuti haljastusfirmade töötajad, raietöid tegevad FIE’d, päästekeskuste töötajad, kes teostavad päästetöid.

Õppe alustamise nõuded:
Erialase hariduseta täiskasvanud (Arborist, tase 4).
Vajalik on oskus teha raietöid tavatingimustes.
Kasuks tulevad eelnevad teadmised metsakasvatusest ning esmaabist.
Koolitus toimub 26.02. – 02.03.2018. Esimesel päeval algab õppetöö kell 10.00 Luua Metsanduskooli õppetöökojas.

Õppe sisu:
Raietööde tegemiseks vajalik turvavarustus, tööriistad ja abivahendid;
Õigusaktid ja keskkonnakaitsenõuded raietöödel;
Raiete tehnika ja tehnoloogia;
Raietööd eritingimustes, olukorra hindamine, lahendusvõimalused, alternatiivsed lahendusvariandid, riskianalüüsi tegemine;
Ohutud töövõtted, esmaabi õnnetuse korral

Praktilise õppe teemad:
Nõlvadel kasvavate, teeäärsete ja õhuliinide läheduses kasvavate puude, tormikahjustustega puude, rippes puude, pargipuude ja linnapuude langetamine, okste laasimine, tüvede järkamine sortimentideks, materjalide koondamine, töö teostamine ja tulemuse analüüs.
Koolituse viib läbi Ole Hütt (Luua MK metsakasvatuse kutseõpetaja, metsakasvataja töökogemus üle 15 aastat).

Rohkem infot ja registreerumine: http://bit.ly/2DKJJeX
Võta ühendust:
koolitus@luua.ee
+372 5254004

0Shares