15.05 Metsameetme infopäev Tallinnas

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab koostöös Maaeluministeeriumi, SA Erametsakeskuse ja Keskkonnaministeeriumiga

TASUTA infopäevad tutvustamaks MAK 2014 – 2020 meedet 8. Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse.

Infopäev algusega kell 14.00 toimub 15. mail TALLINNAS  – Teaduspargi Tehnopol Mustamäe konverentsikeskuse saalis SATURN (Teaduspargi 6/1, TALLINN) – eelregistreerimine kuni 11. maini.

PÄEVAKAVA

  • 13.30 – 14.00 – Tervituskohv
  • 14.00 – 14.30 – Metsanduse arengukava 2021-2030 arutelude hetkeseis (Maret Parv / Karli Ligi, KeM esindaja)
  • 14.30 – 14.45 –  Küsimused /vastused
  • 14.45 – 15.05 – Metsameetme tingimused üldiselt ja selle aasta olulisimad muudatused (H. Hunt, MeM)
  • 15.05 – 15.45 – Toetuse saamise tingimused, taotluste esitamine ja taotluste menetlemine (T. Suur, SA Erametsakeskus)
  • 15.45 – 16.05 – Kohvipaus
  • 16.05 – 16.50 – Investeeringute ja tegevuste kontrollimine (G. Reinapu, SA Erametsakeskus)
  • 16.50 – 17.10 – Investeeringute elluviimine ja toetusraha kasutamine 1. mai 2018 seisuga (T. Suur)
  • 17.10 – 17.30 – Küsimused, arutelu, kokkuvõtted (H. Hunt)

Infopäevad on suunatud metsa majandamisega tegelevatele isikutele, sh erametsaomanikele ja metsaühistute eestvedajatele/tugiisikutele, konsulentidele.

Infopäeval osalemiseks palume kindlasti REGISTREERIDA SIIN või  www.pikk.ee (vt sündmuste kalender) või EPKK kodulehel www.epkk.ee

NB! Varajane ja õigeaegne eelregistreerimine on väga oluline lisapaberite vormistamiseks (vajadusel) ning toitlustamise tellimiseks!

Lisainformatsioon ja küsimused info@epkk.ee või tel 600 9349 (juhiabi Maire Vimb).

Tegemist on metsanduse riigiabiga, abisumma on 25,75 eurot ühe osaleja kohta.

Infopäevade korraldamist toetab Euroopa Liit 

 

 

0Shares