22.07 MTÜ Ühinenud Metsaomanikud Raplamaa piirkonna rühmanõustamine

MTÜ Ühinenud Metsaomanikud Raplamaa piirkond – rühmanõustamine toimub 22. juulil. Kogunemine kell 13.00 Karitsa jahispordi- ja puhkekeskus (Karitsa küla Raplamaa katastritunnus: 27701:003:1950

Teema: Lageraiete taasmetsastamine, maapinna mineraliseerimine
Lektor ja koolitaja: Valdu Reinaas

Teema: Hooldusraie ja toetused
Lektor ja koolitaja: Tiit Kosenkranius

Korraldaja: MTÜ Ühinenud Metsaomanikud
Üritus on MTÜ Ühinenud Metsaomanikud metsaühistu liikmetele tasuta

Palun teata osavõtust hiljemalt 18. juulil valdu.reinaas@erametsaliit.ee või tel 5047119

 

0Shares