21.03 Natura hüvitise ja VEP lepingute sõlmimise infopäev

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab Maaeluministeeriumi tellimusel ja koostöös SA Erametsakeskuse ning Keskkonnaametiga tasuta infopäeva teemal “Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused ja kohapealne kontroll”. Räägitakse ka siseriiklikest metsatoetustest ja vääriselupaikade kaitsest.

Infopäev toimub 21. märtsil 2019 Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu saalis (Aretuse 2, Märja, Tartu maakond)

PÄEVAKAVA
13.30 – 14.00 Tervituskohv
14.00 – 14.15 Natura hüvitiste ülevaade (Kristine Hindriks, Maaeluministeerium)
14.15 – 14.45 Natura erametsamaa hüvitise taotlemine, tingimused (Triin Suur, SA Erametsakeskus)
14.45 – 15.15 Erametsanduse toetuste taotlemine, tingimused (Triin Suur)
15.15 – 15.30 Kohvipaus
15.30 – 16.10 Toetuste kohapealne kontroll (Gunnar Reinapu, SA Erametsakeskus)
16.10 – 16.50 Vääriselupaigad, nende kaitse ja lepingute sõlmimine (Keskkonnaameti esindaja)
16.50 – 17.00 Küsimused, arutelu, kokkuvõtted (Kristine Hindriks)

Infopäev on suunatud erametsaomanikele, metsaühistute eestvedajatele ja konsulentidele.

Infopäeval osalemiseks palume kindlasti REGISTREERIDA SIIN või www.pikk.ee (vt sündmuste kalender) või EPKK kodulehel www.epkk.ee.
NB! Eelregistreerimine on vajalik ja lõpeb 18. märtsil!

Küsimuste korral palume võtta ühendust info@epkk.ee või tel 600 9349 (juhiabi Maire Vimb).

Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Liit.

0Shares